32-140-01 Óvodai dajka

Szakmacsoport:

3. Oktatás

Képzés OKJ száma:

32 140 01

Képzés nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/A010

Képzési idő:

320 óra (Elmélet: 192 óra Gyakorlat: 128 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom

 

Képzés formája:

Csoportos képzés

A képzés megnevezése: Óvodai dajka

A képzés célja:

Az óvodai dajka képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél érdekében el kell sajátítani a munkakörökben végzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat. A képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat – a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is – a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.

A képzési program célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik szeretnék az adott szakképesítés kompetenciáit elsajátítani.

A szakképesítéssel betölthető munkakör:

FEOR 3410 Óvodai dajka

A szakképesítés rövid leírása:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermekek nevelését ellátó intézményekben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartási kötelezettségének betartása mellett.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok – írásbeli
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés – írásbeli
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében – írásbeli
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében. – írásbeli

Jelentkezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • munkavédelmi előírások betartására
 • a beteg gyermek ápolására

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!