31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-09

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A018

Képzési idő:

480 óra

(144 óra elmélet 336 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés megnevezése:

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

  • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
  • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
  • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
  • 11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

  • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

  • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
  • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálnak.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Ingyenes előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!