35-341-01 Boltvezető

Szakmacsoport:

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Képzés OKJ száma:

35 341 01

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A009

 

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködjön az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ismerje a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzés célcsoportja:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

  • 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
  • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

Jelentkezési feltételek:

  • Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó vagy  Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés vagy Műszakicikk-eladó részszakképesítés vagy korábbi OKJ-ban szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések
  • egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik: 

Kereskedelmi egységben dolgoznak. A jövőben kereskedő és boltvezetők üzletvezetőkké szeretnének válni (ez a végzettség feltétele annak, hogy valaki üzletvezető  lehessen).

 Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)