35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Képzéscsoport:

VIII. Vendéglátás turisztika

Képzés OKJ száma:

35 811 02

Képzés OKJ száma:

E-00681/2014/A011


Képzési idő:

480 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A Vendéglátó-üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését.

Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban – írásbeli, gyakorlati
 • 11537-16 Vendéglátó menedzsment – gyakorlati

Jelentkezési feltételek:

 • 18.életév betöltése
 • szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat
 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, vagy 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítések
 • pályaalkalmasság
 • előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani és működtetni
 • üzleti tervet készíteni
 • gazdasági elemzéseket végezni
 • anyagi felelősséggel gazdálkodni
 • megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját
 • piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát
 • ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket
 • szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli rendezvényeit
 • betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait
 • vendégpanaszokat kezelni
 • biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!