Category Archives: nem megjelenített

32-140-01 Óvodai dajka

Szakmacsoport:

3. Oktatás

Képzés OKJ száma:

32 140 01

Képzés nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/A010

Képzési idő:

320 óra (Elmélet: 192 óra Gyakorlat: 128 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom

 

Képzés formája:

Csoportos képzés

A képzés megnevezése: Óvodai dajka

A képzés célja:

Az óvodai dajka képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél érdekében el kell sajátítani a munkakörökben végzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat. A képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat – a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is – a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.

A képzési program célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik szeretnék az adott szakképesítés kompetenciáit elsajátítani.

A szakképesítéssel betölthető munkakör:

FEOR 3410 Óvodai dajka

A szakképesítés rövid leírása:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermekek nevelését ellátó intézményekben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartási kötelezettségének betartása mellett.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok – írásbeli
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés – írásbeli
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében – írásbeli
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében. – írásbeli

Jelentkezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • munkavédelmi előírások betartására
 • a beteg gyermek ápolására

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-09

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A018

Képzési idő:

480 óra

(144 óra elmélet 336 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés megnevezése:

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálnak.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Ingyenes előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-05 Gázhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-05

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A019

Képzési idő:

360 óra

(108 óra elmélet 252 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11456-12 Gázhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-03

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A021

Képzési idő:

520 óra

(156 óra elmélet 364 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés megnevezése:

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Ingyenes előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

 

Képzés OKJ száma:

31-521-01

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A020

Képzési idő:

560 óra

(168 óra elmélet 392 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

Minősített hegesztő

Képzéscsoport:

Gépészet

 

Programkövetelmény:

SzPk-00015-14-05 0 07 2

 

Képzési idő:

200 óra

(48 óra elmélet 152 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzésben résztvevő megismeri az acél és fémötvözetek, az acélok fajtáját, csoportosítását, a használatos hozaganyagok összetételét, az alkalmazott védőgázok összetételét. Megismeri a hegesztéshez kapcsolódó tűz-,munka- és környezetvédelmi előírásokat.  A képzésben résztvevő megismeri a nagyüzemi hegesztési eljárásokat. Megismeri a hegesztő minősítő vizsga elméleti és gyakorlati feladatait, a hegesztés előírásait.  Megismeri a varrat előkészítés szempontjait, az egyrétegű és többrétegű sarokvarratok, a tompa varratok készítésének technológiáját.

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

–          Hegesztés anyagai

–          Hegesztés során felmerülő tűz-,munka-
és környezetvédelmi előírások

–          Hegesztési technológiák megválasztása a gyártás                    körülményeinek megfelelően

–          Hegesztés technológia elméleti követelményei

–          Hegesztés technológiai kivitelezési módja

–          Hegesztés minőségvizsgálata, hibák javítása

–          Hegesztett szerkezetek gyártási folyamata

–          Hegesztőminősítésre felkészítő gyakorlat

 

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

Szakmai végzettség: OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig:

 • Hegesztő
 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
 • Gázhegesztő
 • Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
 • Épület- és szerkezetlakatos
 • Hűtő- és légtechnika rendszerszerelő
 • Járműkarosszéria készítő, szerelő
 • Karosszérialakatos
 • Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 • Mezőgazdasági gépjavító
 • Vasúti villamos jármű szerelője
 • Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerel

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A képzés óraszámának 30%-a.

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

Sikeres záró beszámoló a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele.  A képzés zárását követően a sikeres záró-beszámolót teljesítők minősített hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

 

Közegészségügyi ismeretek – mérgező anyagok

Képzési idő:

16 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevőket felkészíteni a foglalkozásuk, hobbijuk, vagy saját háztartásuk körében előforduló veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok biztonságos kezelésére, a mérgezések, balesetek, egészségi és környezeti ártalmak elkerülésére, valamint a vonatkozó kötelezettségekre. A képzés további célja a résztvevők egészségtudatosságára és környezettudatosságra nevelése.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

–          kémiai alapismeretek

–          veszélyességi alapfogalmak, kémiai biztonság

–          mérgező anyagok a háztartásban

–          mérgező anyagok a kertben

–          mérgező anyagok jellemző tulajdonságai

–          környezetvédelem elvei

–          környezet és egészség kapcsolata

–          veszélyes anyagokra vonatkozó információk megszerzése

–          hulladékkezelés, szelektív gyűjtés

–          elsősegély nyújtás mérgezés esetén

 

Tananyag egységek

–          Az egészségkárosodás és környezetkárosítás felelőssége

–          Kémiai alapismeretek. méregtani alapfogalmak

–          Részletes méregtan, információk beszerzése

–          Mérgezések lefolyása a szervezetben, szövődmények és ezek megelőzése, védekezése

–          Elsősegélynyújtás

 

Készség, képesség

–          A képzést elvégző felismeri a veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat, biztonságosan tudja ezeket kezelni.

–          Képes elkerülni az egészségre és környezetre káros hatások létrejöttét.

–          Mérgezés, baleset esetén képes segíteni

–          Információt tud szerezni a mérgező anyagokról és hatásaikról

–          Eleget tud tenni a hatósági előírásoknak.

 

A programban való bekapcsolódás feltételei:

A felnőttképzési szerződésben foglaltak betartása.

 

 

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Képzéscsoport:

VIII. Vendéglátás turisztika

Képzés OKJ száma:

35 811 02

Képzés OKJ száma:

E-00681/2014/A011


Képzési idő:

480 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A Vendéglátó-üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését.

Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban – írásbeli, gyakorlati
 • 11537-16 Vendéglátó menedzsment – gyakorlati

Jelentkezési feltételek:

 • 18.életév betöltése
 • szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat
 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, vagy 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítések
 • pályaalkalmasság
 • előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani és működtetni
 • üzleti tervet készíteni
 • gazdasági elemzéseket végezni
 • anyagi felelősséggel gazdálkodni
 • megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját
 • piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát
 • ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket
 • szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli rendezvényeit
 • betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait
 • vendégpanaszokat kezelni
 • biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

35-341-01 Boltvezető

Szakmacsoport:

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Képzés OKJ száma:

35 341 01

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A009

 

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködjön az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ismerje a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzés célcsoportja:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése
 • 11394-12 Kisvállalkozások működtetése

Jelentkezési feltételek:

 • Szakmai előképzettség: 34 341 01 Eladó vagy  Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó részszakképesítés vagy Műszakicikk-eladó részszakképesítés vagy korábbi OKJ-ban szereplő eladó vagy kereskedő szakképesítések
 • egészségügyi alkalmassági vizsgálat

A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik: 

Kereskedelmi egységben dolgoznak. A jövőben kereskedő és boltvezetők üzletvezetőkké szeretnének válni (ez a végzettség feltétele annak, hogy valaki üzletvezető  lehessen).

 Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 

34-811-05 Vendéglátó eladó

Képzéscsoport:

VIII. Vendéglátás, turisztika

Képzés OKJ száma:

34 811 05

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A016

Képzési idő:

960 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A Vendéglátó eladó a cukrászdák, kávézók, eszpresszók, ételbárok, bárok, gyors-étkezőhelyek, hidegbüfék, büfék, falatozók szakembere. Reggeli- és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készít és értékesít helyben és elvitelre. Feladata továbbá az értékesítő munkák szakszerű ellátása, vitrineket, kínáló polc és pultrendszereket rendez, kávét és teát főz, alkoholmentes és alkoholos italokat készít. Cukrászkészítmények, fagylaltok befejező műveleteit végzi, pultkiszolgálást és felszolgálást végez.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem
 • 10045-12 Gazdálkodás
 • 10046-12 Szakmai idegen nyelv
 • 10056-12 Gyorsétkeztetés, ételeladás
 • 10057-12 Vendéglátó eladói értékesítés
 • 11497-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

Jelentkezési feltételek:

 • 18.életév betöltése
 • alapfokú iskolai végzettség
 • vagy a képzés megkezdhető a Vendéglátás turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmassági vizsga

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • felmérni az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot, figyelemmel kísérni az árukészletet
 • összeállítani az üzlet választékát
 • anyaghányadot, kalkulációt, árlapot készíteni, kiszámítani az ételek tápanyag- és energiatartalmát
 • reggeli és uzsonnaételeket, gyorsételeket, hidegkonyhai készítményeket, salátákat készíteni, adagolni, tálalni helyben fogyasztásra vagy elvitelre

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!