GKI tanfolyamok tanfolyam és vizsga tehergépkocsi és autóbuszvezetőknek

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰVEZETŐ KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY (GKI)

Autóbuszvezető és tehergépkocsi-vezetői

alap- és  továbbképzési képesítésre felkészítő szaktanfolyam

 

KÉPZŐSZERV ADATAI

 

Cég név: RUTIN-OKT. Oktató, Továbbképző és Szolgáltató Kft.

Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság. 100% magyar tulajdon.

Cégbírósági bejegyzési száma: 11-09-011948

Adószám: 23607976-2-11

Képzőszervi azonosító: 3568

Iskolavezető: Liebl Béla

Tel.: +360630/9496440,

Mail: liebl@rutinoktatoi.hu

Iskolavezető engedély száma: 11-14/1995

Cím: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 40.

Tel.:+36 06 33/500-510,

Fax: +36 06 33/500-511,

Mail:rutin@rutinoktatoi.hu

Web: www.rutinoktatoi.hu

Ügyfélfogadási rend: H-P:08:30h-16:30h

Iskolavezető fogadóóra: CS:13:00h-14:00h

 

A képzés felügyeletét ellátó felügyeleti szerv:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Tatabánya Táncsics M.U.1/D

 

Engedélyező hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Képzési és vizsgáztatási hatósági főosztály

1028 Budapest, Vajdahunyad 45.

 

 

TANFOLYAMI JELENTKEZÉS FELTÉTELE

 • Kitöltött jelentkezési lap (Honlapunkról letölthető vagy ügyfélszolgálati irodánkban átvehető)
 • 8. általános iskolai végzettség igazolása (minimum)
 • 1db magyar szabvány személyigazolvány fénykép
 • Érvényes vezetői engedély az adott kategóriában.
 • Orvosi alkalmassági vélemény
 • Személyazonosító okmány.
 • Magyarországi lakcím vagy tartózkodási hely.
 • Tandíj befizetése
 • Felmentés esetén, a felmentést igazoló okirat fénymásolata
 • Képzési szerződés megkötése
 • Nincs jogerősen eltiltva a vezetéstől, illetve nincs felfüggesztve
 • Nem áll kényszergyógykezelés alatt
 • Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt-
 • Nem áll után képzési kötelezettség alatt.

 

TUDNIVALÓK TEHERGÉPKOCSIVEZETŐKNEK

A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek GKI igazolványt szükséges szerezniük.  A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően GKI alapképzésen vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük.

Azon járművek vezetőinek nem szükséges GKI vizsga:

 • amelyek engedélyezett legnagyobb sebessége nem haladja meg a 45km/h-t,
 • amelyek fegyveres erők, a polgári védelem, a tűzoltóság és a közrend fenntartásáért felelős erők használatában vagy ellenőrzése alatt állnak,
 • amelyek műszaki fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt állnak, vagy új, vagy felújított járművek és még nem kerültek használatba,
 • amelyeket szükséghelyzetben használnak vagy mentési akcióra jelöltek ki,
 • amelyeket járművezetési oktatás során használnak,
 • amelyek nem kereskedelmi célú személy- és áruszállításra használt, csupán személyes használatban lévő járművek.
 • amelyek a gépkocsivezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak, feltéve hogy e járművek vezetése nem tartozik a gépjárművezető elsődleges feladatához.

 

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés – CA

A 2009. szeptember 9 után szerzett „C” , „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriák esetén közúton járművet vezetni csak alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
EAK Előírások alkalmazása 10
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 10
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű  szimulátoron.  

2

 

 

JVEZCK Járművezetés a közúti forgalomban 10
JGKICK Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés – CT

A 2009. szeptember 9 előtt szerzett „C” , „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriák esetén,  közúton járművet vezetni csak GKI igazolvánnyal lehet. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
EAK Előírások alkalmazása 10
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 10
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű  szimulátoron.  

5

 

 

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában – CKA.

Aki 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9 után szerzett „C” , „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

 

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
EAK  

Előírások alkalmazása

 

2
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 5
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátoron.  

2

 

 

JGKICK Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
JVEZCK Járművezetés közúti forgalomban. 10

 

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában – CKT.

Aki 1 éven belül szerzett GKI autóbuszvezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2009. szeptember 9 előtt szerzett „C” , „C1”, „C+E”, „C1+E” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

 

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
EAK  

Előírások alkalmazása

 

2
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 5
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátoron.  

5

 

 

 

 

TUDNIVALÓK AUTÓBUSZVEZETŐKNEK

A közúton közlekedő tehergépkocsi-vezetőknek GKI igazolványt szükséges szerezniük.  A vezetői engedély megszerzésének időpontjától függően GKI alapképzésen vagy GKI továbbképzésen kell részt venniük és sikeres vizsgát kell tenniük.

Autóbuszvezetői alapképzés – DA

A 2009. szeptember 9 után szerzett „”D” vagy „D1”  kategóriák esetén közúton járművet vezetni csak alapképzettséget igazoló GKI igazolvánnyal lehet. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
EAK Előírások alkalmazása 10
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 10
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű  szimulátoron.  

2

 

 

JVEZCK Járművezetés a közúti forgalomban 10
JGKICK Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2

Autóbuszvezetői továbbképzés – DT

A 2009. szeptember 9 előtt szerzett „D” , „D1” kategóriák esetén,  közúton járművet vezetni csak GKI igazolvánnyal lehet. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 10
EAK Előírások alkalmazása 10
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 10
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű  szimulátoron.  

5

 

 

 

Kiegészítő autóbuszvezetői alapképzés érvényes tehergépkocsi vezető képesítés birtokában – DKA.

Aki 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9 után szerzett ”D”, „D1” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

 

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
EAK  

Előírások alkalmazása

 

2
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 5
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátoron.  

2

 

 

JGKICK Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek 2
JVEZCK Járművezetés közúti forgalomban. 10

 

Kiegészítő autóbuszvezető továbbképzés érvényes tehergépkocsi vezető képesítés birtokában – DKT.

Aki 1 éven belül szerzett GKI tehergépkocsi-vezetői igazolvánnyal rendelkeznek és 2008. szeptember 9 előtt szerzett ”D”, „D1” kategóriát, GKI alapképesítési különbözeti vizsgát kell tenniük. A megszerzett igazolvány az Európai Unió országaiban is érvényes.

 

Tantárgy típusa Tantárgy kódja Tantárgyak Minimálisan kötelező óraszám
Elmélet BSZAVK A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés 5
EAK  

Előírások alkalmazása

 

2
EKKKBSZLK Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika 5
Gyakorlat SPECVCK Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozása alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátoron.  

5

 

 

 

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK TEHERGÉPKOCSIVEZETŐKNEK

Vizsgára kizárólag az a hallgató bocsátható, aki valamennyi tanórán részt vett.  A vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az NKH KÜI egyes tárgyak alól felmentést adhat. Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga csak a vizsgát követően 6 hónap elteltével és az első vizsgától számított egy éven belül tehető. Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg, vagy az NKH-nál személyesen átveheti.

Az igazolványok a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényesek.

 

Tehergépkocsi-vezetői alapképzés  – CA

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet BSZAV A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Feleletválasztós tesztlap
EA Előírások alkalmazása Feleletválasztós tesztlap
EKKKBSZL Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika Feleletválasztós tesztlap
ET Esettanulmány Esettanulmány
Gyakorlat JVEZC Járművezetés a közúti forgalomban tehergépkocsival Gyakorlati vizsga
JGKIC Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek tehergépkocsi-vezetők részére. Gyakorlati vizsga
SPECVC Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tehergépkocsival vagy korszerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga

 

Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés  – CT

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet BSZAV A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Feleletválasztós tesztlap
EA Előírások alkalmazása Feleletválasztós tesztlap
EKKKBSZL Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika Feleletválasztós tesztlap

 

 

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői alapképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában – CKA.

 

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet CKIEG Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek Feleletválasztós tesztlap
ET Esettanulmány Esettanulmány
Gyakorlat JVEZC Járművezetés a közúti forgalomban tehergépkocsival. Gyakorlati vizsga
JGKIC Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek teher gépkocsivezetők részére Gyakorlati vizsga
SPECVC Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán tehergépkocsival vagy korszerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga

 

Kiegészítő tehergépkocsi-vezetői továbbképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában – CKA.

 

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet CKIEG Tehergépkocsi-vezetői kiegészítő ismeretek Feleletválasztós tesztlap

 

A gyakorlati oktatás és vizsga MAN gyártmányú tehergépkocsin illetve korszerű szimulátoron történik.

 

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AUTÓBUSZVEZETŐKNEK

Vizsgára kizárólag az a hallgató bocsátható, aki valamennyi tanórán részt vett.  A vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az NKH KÜI egyes tárgyak alól felmentést adhat. Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga csak a vizsgát követően 6 hónap elteltével és az első vizsgától számított egy éven belül tehető. Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg, vagy az NKH-nál személyesen átveheti.

Az igazolványok a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényesek.

 

 

Autóbuszvezetői alapképzés  – DA

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet BSZAV A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Feleletválasztós tesztlap
EA Előírások alkalmazása Feleletválasztós tesztlap
EKKKBSZL Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika Feleletválasztós tesztlap
ET Esettanulmány Esettanulmány
Gyakorlat JVEZD Járművezetés a közúti forgalomban autóbusszal Gyakorlati vizsga
JGKID Járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői gyakorlati ismeretek autóbuszvezetők részére. Gyakorlati vizsga
SPECVD Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán autóbusszal vagy korszerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga

 

 

Autóbuszvezetői továbbképzés  – DT

 

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet BSZAV A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés Feleletválasztós tesztlap
EA Előírások alkalmazása Feleletválasztós tesztlap
EKKKBSZL Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, logisztika Feleletválasztós tesztlap

Kiegészítő autóbuszvezető alapképzés érvényes tehergépkocsivezető képesítés birtokában – DKA.

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet DKIEG Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek Feleletválasztós tesztlap
ET Esettanulmány Esettanulmány
Gyakorlat JVEZD Járművezetés a közúti forgalomban tehergépkocsival. Gyakorlati vizsga
JGKID Járművezetéshez kapcsolódó autóbuszvezetői gyakorlati ismeretek teher gépkocsivezetők részére Gyakorlati vizsga
SPECVD Járművezetés vészhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán autóbusszal vagy korszerű szimulátor berendezésen Gyakorlati vizsga

 

 

 

Kiegészítő autóbuszvezető továbbképzés érvényes tehergépkocsi vezető képesítés birtokában – DKT.

 

Vizsgatárgy típusa Vizsgatárgy

kódja

Vizsgatárgyak Vizsgatárgy fajtája
Elmélet DKIEG Autóbuszvezetői kiegészítő ismeretek Feleletválasztós tesztlap

A gyakorlati oktatás és vizsga IVECO gyártmányú tehergépkocsin illetve korszerű szimulátoron történik.

HIÁNYZÁS PÓTLÁSÁNAK MÓDJA

Elméletből a Képzőszerv által, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatalának előzetesen lejelentett tanrend szerinti óraszámot és gyakorlati tantárgyakból a minimálisan előírt tanórákat minden tanulónak teljesíteni kell. Az esetleges mulasztást a Tanulónak pótolni kell. Gyakorlati vezetésnél a hiányzást szintén pótolni kell. Ha a gyakorlati tanóra a Tanuló hibájából marad el, az elmaradt óra díját a Tanuló köteles megfizetni. A pótlás időpontját az iskolavezetővel szükséges egyeztetni.

 

A TANULÓ ÁTHELYEZÉSE

A képzés bármely szakaszában lehetőség van másik iskolába történő áthelyezését kérni, mely a képzési szerződés Tanuló általi egyoldalú felmondásának minősül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az áthelyezési kérelmet közvetlenül a RUTIN-OKT.Kft  iskolavezetőjének kell benyújtani. A Tanuló kezdeményezésére – az elbocsátó a képző szerv a „Képzési igazolás” nyomtatványt tölt ki három példányban, a hiteles adatok beírásával, ha képzését másik képző szervnél kívánja folytatni, Az elbocsátó képző szerv által kitöltött igazolás egy példánya az elbocsátó képző szervnél marad, a másik két példányt a Tanuló kapja meg.

RÉSZTVEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Résztvevő jogai

 • A képzés megkezdése előtt megismerni a Vállalkozási Feltételeket és a képzési szerződés tartalmát.
 • Oktatót, gépjármű típust választani
 • Oktatójával egyeztetni a gyakorlati vezetés idejét
 • Panaszt tenni az iskolavezetőnél

 

Résztvevő kötelezettségei

 • A képzési szerződésben vállalt kötelezettségeknek eleget tenni
 • Foglalkozásokon józan, kipihent állapotban megjelenni
 • Tanórákat vizsgadíjakat előre megfizetni
 • Munkavédelmi előírásokat betartani
 • A gyakorlati vezetési órákon időben megjelenni
 • Hiányzást pótolni
 • Forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni

TANDÍJ ÉS BEFIZETÉSÉNEK MÓDJA

Összege a 1. számú mellékletben megtalálható díjtáblázat szerint. Befizetésének módja az ügyfélszolgálati irodában számla ellenében készpénzzel vagy utalással illetve csekken, az esztergomi K&H Bank fiókjában. K&H Bank számlaszám: 10403648-36410084-00000000

Sikeres felkészülést és vizsgát kívánunk!

Esztergom, 2017.05.15.

Liebl Béla

Iskolavezető

 1. sz.melléklet

GÉPJÁRMŰVEZETŐ KÉPESÍTÉSI IGAZOLVÁNY DÍJTÁBLÁZATA (GKI)

Jelölés Megnevezés Előfeltétel Elmélet Gyakorlat Tandíj Vizsgadíj Kártyadíj Összesen Részletfizetés
DA Autóbuszvezetői alapképzés 2008.09.09 utáni D kategóriás engedély 30 16 83 000 Ft 35 900 Ft 9 900 Ft 128 800 Ft 2 részletben
DT Autóbuszvezetői továbbképzés 2008.09.09 előtti D kategóriás engedély 30 5 34 100 Ft 9 000 Ft 9 900 Ft 53 000 Ft 2 részletben
CA Tehergépkocsivezető alapképzés 2009.09.09 utáni  C kategóriás engedély 30 16 83 000 Ft 35 900 Ft 9 900 Ft 128 800 Ft 2 részletben
CT Tehergépkocsivezető továbbképzés 2009.09.09 előtti  C kategóriás engedély 30 5 34 100 Ft 9 000 Ft 9 900 Ft 53 000 Ft 2 részletben
CDA Autóbuszvezető és tehergépkocsivezető összevont alapképzés 2008.09.09 utáni D  és 2009.09.09 utáni C kategóriás engedély 40 26 130 000 Ft 57 800 Ft 9 900 Ft 197 700 Ft 2 részletben
CDT Autóbuszvezető és tehergépkocsivezető összevont továbbképzés 2008.09.09 előtti D  és 2009.09.09 előtti C kategóriás engedély 42 5 50 000 Ft 12 000 Ft 9 900 Ft 71 900 Ft 2 részletben
DKA Kiegészítő autóbuszvezető alapképzés érvényes tehergépkocsivezető képesítés birtokában 2008.09.09 utáni D  és 1 éven belüli C/GKI engedély 12 14 83 000 Ft 29 900 Ft 9 900 Ft 122 800 Ft 2 részletben
DKT Kiegészítő autóbuszvezető továbbképzés érvényes tehergépkocsivezető képesítés birtokában 2008.09.09 előtti D  és 1 éven belüli C/GKI engedély 12 5 25 100 Ft 3 000 Ft 9 900 Ft 38 000 Ft 2 részletben
CKA Kiegészítő tehergépkocsi-vezető alapképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában 2009.09.09 utáni C  és 1 éven belüli D/GKI engedély 12 14 83 000 Ft 29 900 Ft 9 900 Ft 122 800 Ft 2 részletben
CKT Kiegészítő tehergépkocsivezető továbbképzés érvényes autóbuszvezető képesítés birtokában 2009.09.09 előtti C és 1 éven belüli D/GKI engedély 12 5 25 100 Ft 3 000 Ft 9 900 Ft 38 000 Ft 2 részletben

 

                                                                                                        Az árak mentesek az ÁFA hatálya alól. Érvényes: 2017.05.15-től