Közegészségügyi ismeretek – mérgező anyagok

Képzési idő:

16 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevőket felkészíteni a foglalkozásuk, hobbijuk, vagy saját háztartásuk körében előforduló veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok biztonságos kezelésére, a mérgezések, balesetek, egészségi és környezeti ártalmak elkerülésére, valamint a vonatkozó kötelezettségekre. A képzés további célja a résztvevők egészségtudatosságára és környezettudatosságra nevelése.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

–          kémiai alapismeretek

–          veszélyességi alapfogalmak, kémiai biztonság

–          mérgező anyagok a háztartásban

–          mérgező anyagok a kertben

–          mérgező anyagok jellemző tulajdonságai

–          környezetvédelem elvei

–          környezet és egészség kapcsolata

–          veszélyes anyagokra vonatkozó információk megszerzése

–          hulladékkezelés, szelektív gyűjtés

–          elsősegély nyújtás mérgezés esetén

 

Tananyag egységek

–          Az egészségkárosodás és környezetkárosítás felelőssége

–          Kémiai alapismeretek. méregtani alapfogalmak

–          Részletes méregtan, információk beszerzése

–          Mérgezések lefolyása a szervezetben, szövődmények és ezek megelőzése, védekezése

–          Elsősegélynyújtás

 

Készség, képesség

–          A képzést elvégző felismeri a veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat, biztonságosan tudja ezeket kezelni.

–          Képes elkerülni az egészségre és környezetre káros hatások létrejöttét.

–          Mérgezés, baleset esetén képes segíteni

–          Információt tud szerezni a mérgező anyagokról és hatásaikról

–          Eleget tud tenni a hatósági előírásoknak.

 

A programban való bekapcsolódás feltételei:

A felnőttképzési szerződésben foglaltak betartása.