Lejáró vezetői engedélyek érvényessége

A közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/698 RENDELETE (2020. május 25.) értelmében, a 2006/126/EK irányelv 7. cikkétől és I. melléklete 3. pontjának d) alpontjától eltérve, azon vezetői engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, az egyes vezetői engedélyekben említett lejárati időponttól számított hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

Forrás: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont