34-341-01 Eladó

Szakmacsoport:

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Képzés OKJ száma:

34 341 01

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A008


Képzési idő:

800 óra

(Elmélet: 240 óra Gyakorlat: 560)

Képzés helyszíne:

Esztergom

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködjön az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ismerje a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzés célcsoportja:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzés követelmény moduljai:

  • 11691-16 Eladástan
  • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
  • 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
  • 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
  • 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
  • 11497-12 Foglalkoztatás I.
  • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Jelentkezési feltételek:

  •  alapfokú iskolai végzettség
  • iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • egészségügyi alkalmasság.

A képzésen részt vevők a szakképesítés megszerzését követően képesek lesznek:

Segíteni az árubeszerzést. Átvenni az árut. Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni. Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon előzetes egyeztetést követően megtekinthető!