Category Archives: Egyéb

GKI

gki

Informatika

info

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

  Ismertető

Az ADR előírása szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők, stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

Az érintett személyek feladatához és felelősségéhez igazodva a következő képzés szükséges:

 • A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.
 • A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.
 • Ha a veszélyes árut multi modális szállítással továbbítják, a személyzetnek a többi szállítási módra vonatkozó előírásokat is ismernie kell.
 • A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

Az oktatás célja

A személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek.

A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Ezeket a tanfolyamokat igény szerint indítjuk, a képzés egy napos, elvégzésének feltétele nincs. A képzést követően hatósági vizsga nincs, csak tanfolyamzáró házi vizsga van. A képzésről Tanúsítvány-t állítunk ki.

 

Teherkötöző tanfolyam

Képzés jogalapja: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Időtartama: 8 óra

Képzés formája: csoportos

 

A képzés célja:

Emelőgépek (daruk) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges teherkötözői ismeretek elsajátítása

Képzési tematika:

– jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
– emelés és rakodástechnológia
– terhek, egységrakományok mozgatásának ismerete
– rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
– egységrakományok
– rakatképzés, halmozás
– ömlesztett anyagok
– emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
– teherkötözés szabályai
– teheremelés biztonsági előírásai

 

Képzés helyszíne:
Esztergom illetve cégeknek kihelyezett formában megállapodás szerint.

 

 

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Képzéscsoport:

Elsősegélynyújtás

 

 

Képzési idő:

1 nap ( 6 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzés azoknak szól, akik szeretnének alapfokú elsősegélynyújtó ismereteket szerezni – akár munkahelyen szeretnék hasznosítani, akár a mindennapi életben. A gyakorlat centrikus képzési program elvégzésével a résztvevők rutinos, tapasztalt nagy gyakorlattal rendelkező oktatók segítségével megtanulják azokat a szükséges lépéseket, mozdulatsorokat, melyeket rosszullét vagy baleset (akár munkahelyi, akár közúti) esetén a mentők (vagy az orvos) megérkezéséig el kell végezni. Ezzel az egészségkárosodás mértéke megállítható, sőt a megszerzett ismeretekkel életet is lehet menteni!

Csoportlétszám:
Maximum 16 fő

Tematika:

 • Baleseti helyszín:
  • Mentőhívás
  • A sérültek mozgatása, megemelése, szállítása
  • Egy fő van jelen, két vagy több fő van jelen a balesetnél
 • Az életjelek:
  • A sérült állapotának felmérése
  • A légút ellenőrzése
  • A vérkeringés ellenőrzése
  • Az eszméletlenség vizsgálata
 • Újraélesztés:
  • Az újraélesztés alapelvei
  • Mesterséges lélegeztetés
  • A vérkeringés helyreállítása
  • Az újraélesztési tevékenység sorrendje
  • A stabil oldalfekvés
 • Légúti, légzési rendellenességek:
  • Légúti idegentest
  • Fulladás
  • Akasztás, torokelszorítás
  • Gázok belégzése

 

 

Hatósági gépkezelői tanfolyam és vizsga

Képzéscsoport:

Jogszabályban meghatározott képzés

 

Képzési idő:

Min. 4 óra/gépcsoport

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

Képzés és vizsga jogalapja:

 40/2009. (VIII.31) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról.

Gépcsoport vizsga:

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői, targoncavezető, emelőgép-kezelő, útépítőgép-kezelő, földmunkagép- kezelő szakképesítéssel rendelkező vizsgázók mentesülnek az elméleti vizsga alól. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) vizsgabizottsága előtt – az előírt gyakorlati oktatást követően –  gyakorlati vizsgát kell tenniük az adott gép kezeléséből.

Jelentkezéshez szükséges:

–          18. életév betöltése
–          Orvosi alkalmassági vélemény (foglalkozás egészségügyi orvos által igazolva)
–          Gépkezelő OKJ bizonyítvány (A választott gépcsoportnak  megfelelő)
–          2db igazolvány fénykép
–          Kitöltött jelentkezési lap

Gépkezelői jogosítványok kiállítása:

A sikeres vizsgázókat a vizsga dokumentációk alapján a KAV illetékes osztálya anyakönyvezi, és részükre kiállítja a gépkezelői jogosítványt.

Tájékoztató az Építőgépkezelő jogosítvánnyal rendelkező érdeklődők számára:
A hatályon kívül helyezett 6/1980 ÉVM-KPM rendelet előírásai alapján megszerzett Építőgépkezelő jogosítványba (nem tévesztendő össze a Gépkezelői jogosítvánnyal) a gépek típusait az akkor érvényben volt besorolási táblázat alapján jegyezték be. Ez a jegyzék a  pl. targoncákat még többféle szempont alapján különböztette meg egymástól. A megkülönböztetés kiterjedt a targoncák erőforrására, emelési magasságára, de még a terhelhetőségére is. Vizsgázni lehetett (a teljesség igénye nélkül) elektromos targonca, dízel targonca, gázüzemű targonca, szállító és magasemelő targonca, gyalogkíséretű, valamint oldalvillás targonca géptípusokra. Ugyanez volt az eset egyéb emelő és rakodógépek esetében is. Az új rendelet alapján, az Építőgépkezelő jogosítvány típusvizsgával már nem bővíthető. A régi jogosítvány a bejegyzett géptípusok kezeléséhez 2016.06.30-ig voltak érvényesek.

A jelenleg érvényben levő 40/2009. (VIII.31) KHEM rendelet szerint az alábbi gépek kezeléséhez szerezhető jogosítvány:

Választható gépcsoportok

Emelő- és rakodógép gépcsoportok

 • Gépjármű emelő-hátfalak (4213)
 • Mobil szerelő-állvány (4221)
 • Mobil szerelőkosár (4223)
 • Hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224)
 • Konténer emelő (4374)
 • Autódaru (4411)
 • Lánctalpas daru (4431)
 • Járműre szerelt daru (4451)
 • Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)
 • Kompaktorok (4572)
 • Vagonkirakók (4593)

Földmunkagép gépcsoportok:

 • Traktoralapú univerzális földmunkagép (1111)
 • Gumikerekes kotrók (1212)
 • Lánctalpas kotrók (1222)
 • Teleszkópos kotrók (1223)
 • Vedersoros árokásók (1311)
 • Földtolók (1412)
 • Földgyaluk (1522)
 • Földnyesők (1612)

Anyagmozgató- és speciális szállító gépcsoportok

 • Vezetőüléses targonca (3324)
 • Vezetőállásos targonca (3313)
 • Gyalogkíséretű targonca (3312)
 • Betonszállító mixer (3624)
 • Betonszállító mixer betonszivattyúval (3626)
 • Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek (3627)
 • Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628)

Közműépítés és üzemeltetés mélyépítés, út-, alagút-, hídépítési gép, fenntartó és kárelhárító gépcsoportok.

 • Talajstabilizátor (5316)
 • Betonbedolgozó finischer (5323)
 • Aszfaltbedolgozó finischer (5341)
 • Alagútépítő gépek (5599)
 • Útfenntartó-, és karbantartó gépek (5631)
 • Földműfenntartó gépek (5632)

 

 

34-341-01 Eladó

Szakmacsoport:

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Képzés OKJ száma:

34 341 01

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A008


Képzési idő:

800 óra

(Elmélet: 240 óra Gyakorlat: 560)

Képzés helyszíne:

Esztergom

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködjön az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ismerje a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzés célcsoportja:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzés követelmény moduljai:

 • 11691-16 Eladástan
 • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 • 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
 • 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
 • 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Jelentkezési feltételek:

 •  alapfokú iskolai végzettség
 • iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmasság.

A képzésen részt vevők a szakképesítés megszerzését követően képesek lesznek:

Segíteni az árubeszerzést. Átvenni az árut. Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni. Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon előzetes egyeztetést követően megtekinthető!

 

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam

Képzéscsoport:

Jogszabályban meghatározott képzés

 

Képzési idő:

1 nap

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet rendelet alapján az alábbi foglalkozási ágakban kötelező a tűzvédelmi szakvizsga letétele:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban  300kg tömegmennyiséget  meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések  felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 Felkészítés és vizsga módszere:

A felkészítés távoktatásos és  csoportos oktatás keretében történik. A vizsga az oktatás végén írásban. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes.

Referenciák:

Magyar Suzuki Zrt, Mercedes-Benz Kft, Praktiker Magyarország Kft

A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján a kötelezően előírt tűzvédelmi szakvizsga típusokra szervezünk felkészítő tanfolyamot és szakvizsgáztatást.
Rutin- OKT. Kft  –   Nyilvántartási szám: SZ016/1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16/11/2014
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök: Alap képzés Távoktatás Bemeneti feltételek
“1” Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 8 óra 3 óra  –
“2” Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők 8 óra 3 óra  –
“3” Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 8 óra 3 óra  –
“4” Tűzgátló, füstgátló nyílászárószerkezetek beépítését, felülvizsgáltatát, karbantartását, javítását végzők. 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz-és rendszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“5” Tűzoltó, füstgátló nyílászárószerkezetek beépítését végzők 16 óra elmélet 6 óra elmélet OKJ-ben szereplő műszaki szakképesítés vagy érettségi
6 óra gyakorlat 6 óra gyakorlat
“6” Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyagi – és termékgyártásvezetők 17 óra 6 óra  –
“12” Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők 10 óra 5 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“13” Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők 16 óra 6 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“14” Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők 10 óra 5 óra OKJ-ben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végezettség
“15” Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz -és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“16” Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz -és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi

 

Kazánkezelő (2-12 t között) szakképesítés

Szakmacsoport:

V.Gépészet

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A014

Képzés OKJ száma:

32 522 02

Képzési idő:

280 óra

(Elmélet 84 óra Gyakorlat: 196 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

Képzés és vizsgáztatás moduljai

 • 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok
 • 11416-12 Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés kezelői feladatok
 • 11417-12 Kisteljesítményű kazán fűtő (max.2t/h) feladatok
 • 11418-12 Kazánkezelői (2-12t/h között) feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni
 • kazánberendezést feltölteni
 • kazánszintet felügyelni
 • tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni
 • levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni
 • ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét
 • égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani
 • tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni
 • kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani
 • sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja
 • felügyelni a lángképet, lánghosszat
 • üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni
 • ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni
 • ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát
 • felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét
 • hiba esetén hibaelemzést végezni
 • hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 • felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét
 • folyamatirányító számítógépet kezelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Képzéscsoport:

Informatika

Nyilvántartásba vétel száma:

E-000681/2014/D003

Képzési idő:

35 óra (Gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

Azoknak a feladatoknak, problémahelyzeteknek a megismerése, melyek megoldásában a digitális eszközök már megismert funkciói segítséget tudnak nyújtani. A résztvevők azonosítsák az alkalom során megismert és gyakorolt alkalmazások, technikák különböző élethelyzeteikben való felhasználhatóságát.

Tanegységek megnevezése :

–          Ráhangolódunk a továbblépésre
–          Infokommunikációs eszközök néhány    praktikus               alkalmazása
–          Az elektronikus levelezés összetettebb  funkcióinak             használata
–          Használjuk okosan, amit már tudunk
–          Én és a közösségi média I.
–          Év és a közösségi média II.
–          Ügyeket intézek otthon, fotelből
–          Személyre szabott eszközök
–          Még több ügyet intézek otthonról
–          Képzés zárása

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 16. életév.
 • 8 általános iskolai végzettség
 • IKER 1. szintű ismeretek

A képzésben részt vevők a képzés megszerzését követően képesek lesznek :

–          Az interneten tájékozódni, weblapok keresőit             használni
–          Az interneten gyűjtött információk feldolgozása,             azok konkrét problémák megoldására felhasználni
–          Közösségi portálok önálló használatára (regisztráció,             bejelentkezés, megosztás,stb)
–          Elektronikus levelezés során csatolmányok             használata

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 A képzés a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 program keretében 65 éves korig ingyenesen is elvégezhető!

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!