Állásajánlat oktatók részére

Állásajánlat gyakorlai és elméleti oktatóknak. Részletek->

Gépkezelő tanfolyam indul

Targoncavezető, Emelőgépkezelő, Földmunka, rakodó és szállítógépkezelő tanfolyam indul Esztergomban. Részletek->

 

GKI

gki

Informatika

info

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

  Ismertető

Az ADR előírása szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők, stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

Az érintett személyek feladatához és felelősségéhez igazodva a következő képzés szükséges:

 • A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.
 • A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.
 • Ha a veszélyes árut multi modális szállítással továbbítják, a személyzetnek a többi szállítási módra vonatkozó előírásokat is ismernie kell.
 • A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

Az oktatás célja

A személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek.

A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Ezeket a tanfolyamokat igény szerint indítjuk, a képzés egy napos, elvégzésének feltétele nincs. A képzést követően hatósági vizsga nincs, csak tanfolyamzáró házi vizsga van. A képzésről Tanúsítvány-t állítunk ki.

 

Gépkezelők figyelem!

Tisztelt Partnerünk/Hallgatónk,

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a gépkezelő jogosultságok idei évben történő változásairól.

A 2009-es évben megjelent a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31) KHEM. rendelet. A rendelet 8§. 4. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.

Téves hírekkel ellentétben a már meglévő OKJ gépkezelő szakképesítések továbbra is érvényben maradnak illetve megszerzésük továbbra is szükséges a gépkezelő munkakörök betöltéséhez. A rendeletben megjelölt 2016.06.30-as határidő a 2009-es év előtt kiadott építőgépkezelő jogosítványok érvényességét érinti.

A lejáró gépkezelő jogosítványokat a hatóság nem cseréli ki automatikusan. Gyakorlati átképzés és gyakorlati vizsga szükséges a gépkezelési jogosultság fenntartásához, megszerzéséhez.

Felmerülő kérdés esetén hívjon minket bizalommal.

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS

Szakmacsoport:

Egyéb szolgáltatások

Képzés OKJ száma:

52 862 01

Képzési engedély:

E-000681/2014/A023

Képzési idő:

240 óra

(168 óra elmélet 72 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Munkavédelmi technikus munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik önálló ellátására.

 

A képzés követelmény moduljai:

 • Munkavédelmi menedzsment.
 • Munkavédelmi kockázatértékelés.
 • A munkavégzés biztonsága.

 

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes szakmai alkalmassági vélemény szakellátóhelyen.
 • Érettségi végzettség

 

Felnőttképzési kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai  munkájával,  a  munkáltató  munkahelyi  vezetőivel,  szakembereivel,  munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival  együttműködni,  hozzájárulni  a  munkával  összefüggő  balesetek  és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni  a  munkáltatók  munkavédelmi  feladatainak  megvalósításában,  elvégezni  azokat  a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a  munkavédelmi  jogszabályok,  szabványok,  üzemeltetési  dokumentációk  tartalmát  feldolgozni,  a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni  a  munkáltatókkal,  munkavállalókkal,  munkavédelmi  képviselőkkel  a  munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni  a  munkáltatók  munka-egészségügyi  feladatai  végrehajtásának  megszervezésében
 • együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

A képzés  sikeres elvégzése után a képzésben résztvevők államilag elismert Munkavédelmi technikus OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak.

 

Virágkötő és virágkereskedő

Szakmacsoport:

20.Mezőgazdaság


Képzés OKJ száma:

34 215 04

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A022

Képzési idő:

800 óra

(Elmélet: 320 óra Gyakorlat: 480)

Képzés helyszíne:

Esztergom

Képzés módszere:

Csoportos képzés

A képzés célja:

A szakképesítés betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő képes virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken, virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházakban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

 A képzési program célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai előképzettség hiányában Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában rendelkező személyek, akik szeretnék az adott szakképesítés kompetenciáit elsajátítani.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11074-12 Növényismeret és kezelés
 • 11075-12 Virágkötészet
 • 11077-12 Virágeladás alapjai
 • 11076-12 Virágkereskedelem

Jelentkezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon előzetes egyeztetést követően megtekinthető!

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 

Teherkötöző tanfolyam

Képzés jogalapja: 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Időtartama: 8 óra

Képzés formája: csoportos

 

A képzés célja:

Emelőgépek (daruk) biztonságos üzemeltetéséhez szükséges teherkötözői ismeretek elsajátítása

Képzési tematika:

– jogszabályban előírt irányítási és jelrendszer
– emelés és rakodástechnológia
– terhek, egységrakományok mozgatásának ismerete
– rakatképzés és bontás szabályainak ismerete
– egységrakományok
– rakatképzés, halmozás
– ömlesztett anyagok
– emelés függesztékekkel, teherfelvevő eszközökkel
– teherkötözés szabályai
– teheremelés biztonsági előírásai

 

Képzés helyszíne:
Esztergom illetve cégeknek kihelyezett formában megállapodás szerint.

 

 

Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyam

Képzéscsoport:

Elsősegélynyújtás

 

 

Képzési idő:

1 nap ( 6 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzés azoknak szól, akik szeretnének alapfokú elsősegélynyújtó ismereteket szerezni – akár munkahelyen szeretnék hasznosítani, akár a mindennapi életben. A gyakorlat centrikus képzési program elvégzésével a résztvevők rutinos, tapasztalt nagy gyakorlattal rendelkező oktatók segítségével megtanulják azokat a szükséges lépéseket, mozdulatsorokat, melyeket rosszullét vagy baleset (akár munkahelyi, akár közúti) esetén a mentők (vagy az orvos) megérkezéséig el kell végezni. Ezzel az egészségkárosodás mértéke megállítható, sőt a megszerzett ismeretekkel életet is lehet menteni!

Csoportlétszám:
Maximum 16 fő

Tematika:

 • Baleseti helyszín:
  • Mentőhívás
  • A sérültek mozgatása, megemelése, szállítása
  • Egy fő van jelen, két vagy több fő van jelen a balesetnél
 • Az életjelek:
  • A sérült állapotának felmérése
  • A légút ellenőrzése
  • A vérkeringés ellenőrzése
  • Az eszméletlenség vizsgálata
 • Újraélesztés:
  • Az újraélesztés alapelvei
  • Mesterséges lélegeztetés
  • A vérkeringés helyreállítása
  • Az újraélesztési tevékenység sorrendje
  • A stabil oldalfekvés
 • Légúti, légzési rendellenességek:
  • Légúti idegentest
  • Fulladás
  • Akasztás, torokelszorítás
  • Gázok belégzése

 

 

Hatósági gépkezelői tanfolyam és vizsga

Képzéscsoport:

Jogszabályban meghatározott képzés

 

Képzési idő:

3 óra/gépcsoport

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

Képzés és vizsga jogalapja:

 40/2009. (VIII.31) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásról.

Gépcsoport vizsga:

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői , targoncavezető, emelőgép-kezelő, útépítőgép-kezelő, földmunkagép- kezelő szakképesítéssel rendelkező vizsgázók mentesülnek az elméleti vizsga alól. Az NKH vizsgabizottsága előtt csak GYAKORLATI vizsgát kell tenniük az adott gép kezeléséből.

Jelentkezéshez szükséges:

–          18. életév betöltése
–          Orvosi alkalmassági vélemény (foglalkozás egészségügyi orvos által igazolva)
–          Gépkezelő OKJ bizonyítvány
–          2db személyigazolvány fénykép
–          Kitöltött jelentkezési lap

Gépkezelői jogosítványok kiállítása:

A sikeres vizsgázókat a vizsga dokumentációk alapján az NKH illetékes osztálya anyakönyvezi, és részükre kiállítja a gépkezelői jogosítványt.

Tájékoztató az Építőgépkezelő jogosítvánnyal rendelkező érdeklődők számára:
A hatályon kívül helyezett 6/1980 ÉVM-KPM rendelet előírásai alapján megszerzett Építőgépkezelő jogosítványba (nem tévesztendő össze a Gépkezelői jogosítvánnyal) a gépek típusait az akkor érvényben volt besorolási táblázat alapján jegyezték be. Ez a jegyzék a  pl. targoncákat még többféle szempont alapján különböztette meg egymástól. A megkülönböztetés kiterjedt a targoncák erőforrására, emelési magasságára, de még a terhelhetőségére is. Vizsgázni lehetett (a teljesség igénye nélkül) elektromos targonca, dízel targonca, gázüzemű targonca, szállító és magasemelő targonca, gyalogkíséretű, valamint oldalvillás targonca géptípusokra. Ugyanez volt az eset egyéb emelő és rakodógépek esetében is. Az új rendelet alapján, az Építőgépkezelő jogosítvány típusvizsgával már nem bővíthető. A régi jogosítvány a bejegyzett géptípusok kezeléséhez 2016.06.30-ig voltak érvényesek.

A jelenleg érvényben levő 40/2009. (VIII.31) KHEM rendelet szerint az alábbi gépek kezeléséhez szerezhető jogosítvány:

Választható gépcsoportok

Emelő- és rakodógép gépcsoportok

 • Gépjármű emelő-hátfalak (4213)
 • Mobil szerelő-állvány (4221)
 • Mobil szerelőkosár (4223)
 • Hidraulikus szerelőkosaras jármű (4224)
 • Konténer emelő (4374)
 • Autódaru (4411)
 • Lánctalpas daru (4431)
 • Járműre szerelt daru (4451)
 • Hidraulikus rakodók, homlokrakodók, forgórakodók, teleszkópos rakodók (4511)
 • Kompaktorok (4572)
 • Vagonkirakók (4593)

Földmunkagép gépcsoportok:

 • Traktoralapú univerzális földmunkagép (1111)
 • Gumikerekes kotrók (1212)
 • Lánctalpas kotrók (1222)
 • Teleszkópos kotrók (1223)
 • Vedersoros árokásók (1311)
 • Földtolók (1412)
 • Földgyaluk (1522)
 • Földnyesők (1612)

Anyagmozgató- és speciális szállító gépcsoportok

 • Vezetőüléses targonca (3324)
 • Vezetőállásos targonca (3313)
 • Gyalogkíséretű targonca (3312)
 • Betonszállító mixer (3624)
 • Betonszállító mixer betonszivattyúval (3626)
 • Kényszertömörítésű szilárd hulladék gyűjtő és szállító gépek (3627)
 • Szennyvízszállító és szippantó járművek (3628)

Közműépítés és üzemeltetés mélyépítés, út-, alagút-, hídépítési gép, fenntartó és kárelhárító gépcsoportok.

 • Talajstabilizátor (5316)
 • Betonbedolgozó finischer (5323)
 • Aszfaltbedolgozó finischer (5341)
 • Alagútépítő gépek (5599)
 • Útfenntartó-, és karbantartó gépek (5631)
 • Földműfenntartó gépek (5632)

 

 

34-341-01 Eladó

Szakmacsoport:

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Képzés OKJ száma:

34 341 01

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A008


Képzési idő:

800 óra

(Elmélet: 240 óra Gyakorlat: 560)

Képzés helyszíne:

Esztergom

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködjön az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ismerje a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

A képzés célcsoportja:

Pályakezdők, munkanélküliek, szakképesítéssel nem rendelkezők, alacsony iskolai végzettségűek, közfoglalkoztatottak, meglévő szakképesítés mellett új szakmát elsajátítani kívánók, valamint minden olyan személy, aki megfelel a programba való bekapcsolódás feltételeinek.

A képzés követelmény moduljai:

 • 11691-16 Eladástan
 • 11992-16 Kereskedelmi ismeretek
 • 10027-16 Ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása
 • 10028-16 Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása
 • 10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.

Jelentkezési feltételek:

 •  alapfokú iskolai végzettség
 • iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
 • egészségügyi alkalmasság.

A képzésen részt vevők a szakképesítés megszerzését követően képesek lesznek:

Segíteni az árubeszerzést. Átvenni az árut. Készletezési, raktározási feladatokat végezni Értékesítési tevékenységet végezni. Ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon előzetes egyeztetést követően megtekinthető!

 

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam

Képzéscsoport:

Jogszabályban meghatározott képzés

 

Képzési idő:

1 nap

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet rendelet alapján az alábbi foglalkozási ágakban kötelező a tűzvédelmi szakvizsga letétele:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban  300kg tömegmennyiséget  meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések  felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 Felkészítés és vizsga módszere:

A felkészítés távoktatásos és  csoportos oktatás keretében történik. A vizsga az oktatás végén írásban. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes.

Referenciák:

Magyar Suzuki Zrt, Mercedes-Benz Kft, Praktiker Magyarország Kft

A 45/2011. (XII.7.) BM rendelet alapján a kötelezően előírt tűzvédelmi szakvizsga típusokra szervezünk felkészítő tanfolyamot és szakvizsgáztatást.
Rutin- OKT. Kft  –   Nyilvántartási szám: SZ016/1-2-3-4-5-6-12-13-14-15-16/11/2014
Tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök: Alap képzés Távoktatás Bemeneti feltételek
“1” Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 8 óra 3 óra  –
“2” Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők 8 óra 3 óra  –
“3” Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 8 óra 3 óra  –
“4” Tűzgátló, füstgátló nyílászárószerkezetek beépítését, felülvizsgáltatát, karbantartását, javítását végzők. 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz-és rendszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“5” Tűzoltó, füstgátló nyílászárószerkezetek beépítését végzők 16 óra elmélet 6 óra elmélet OKJ-ben szereplő műszaki szakképesítés vagy érettségi
6 óra gyakorlat 6 óra gyakorlat
“6” Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyagi – és termékgyártásvezetők 17 óra 6 óra  –
“12” Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők 10 óra 5 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“13” Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők 16 óra 6 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“14” Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők 10 óra 5 óra OKJ-ben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végezettség
“15” Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz -és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi
“16” Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők 8 óra 4 óra OKJ-ben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz -és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi