Állásajánlat oktatók részére

Állásajánlat gyakorlai és elméleti oktatóknak. Részletek->

Gépkezelő tanfolyam indul

Targoncavezető, Emelőgépkezelő, Földmunka, rakodó és szállítógépkezelő tanfolyam indul Esztergomban. Részletek->

 

Gépkezelők figyelem!

Tisztelt Partnerünk/Hallgatónk,

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a gépkezelő jogosultságok idei évben történő változásairól.

A 2009-es évben megjelent a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31) KHEM. rendelet. A rendelet 8§. 4. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.

Téves hírekkel ellentétben a már meglévő OKJ gépkezelő szakképesítések továbbra is érvényben maradnak illetve megszerzésük továbbra is szükséges a gépkezelő munkakörök betöltéséhez. A rendeletben megjelölt 2016.06.30-as határidő a 2009-es év előtt kiadott építőgépkezelő jogosítványok érvényességét érinti.

A lejáró gépkezelő jogosítványokat a hatóság nem cseréli ki automatikusan. Gyakorlati átképzés és gyakorlati vizsga szükséges a gépkezelési jogosultság fenntartásához, megszerzéséhez.

Felmerülő kérdés esetén hívjon minket bizalommal.

Targoncavezető tanfolyam indul

A Rutin-OKT.Kft.  2016.07.02-án. Építő és anyagzmozgató gép kezelője (Targoncavezető) tanfolyamot indít Esztergomban.   (2500 Esztergom, Kossuth Lajos út 40.) További információkért hívja a tanfolyam szervezőjét. Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon megtekinthető. (Meiczinger Viktor 33/500-510)

Tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő tanfolyam

Képzéscsoport:

Jogszabályban meghatározott képzés

 

Képzési idő:

1 nap

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII.7.) BM rendelet rendelet alapján az alábbi foglalkozási ágakban kötelező a tűzvédelmi szakvizsga letétele:

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az “A” és “B” tűzveszélyességi osztályba sorolt, anyagoknak bármely időpontban 300kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

14. Erősáramú berendezések  felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 Felkészítés és vizsga módszere:

A felkészítés távoktatásos és  csoportos oktatás keretében történik. A vizsga az oktatás végén írásban. A tűzvédelmi szakvizsga 5 évig érvényes.

Referenciák:

Magyar Suzuki Zrt, Mercedes-Benz Kft, Praktiker Magyarország Kft

 

Kazánkezelő (2-12 t között) szakképesítés

Szakmacsoport:

Gépészet

 

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A014

 

Képzés OKJ száma:

32 522 02

 

Képzési idő:

280 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A kazánkezelő (2-12t/h között) feladata a 2-12t/h közötti tömegáramú kazán felkészítése az üzemeltetésre, a

kazán és segédberendezéseinek, a kazánt kiszolgáló rendszerek, illetve a kazán által ellátott technológiai

berendezések hatékony, üzembiztos, igény szerinti működtetése. Felügyeli az üzemeltetési paramétereket, a

biztonsági berendezéseket, az épületfelügyeleti rendszereket, dokumentálja az üzemmenetet.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • tüzelőanyag ellátó rendszert üzembe helyezni
 • kazánberendezést feltölteni
 • kazánszintet felügyelni
 • tápvíz/pótvíz ellátó rendszert felügyelni
 • levegőellátó, füstgáz elvezető rendszert működtetni
 • ellenőrizni a reteszfeltételek meglétét
 • égőberendezést indítani, üzemeltetni, leállítani
 • tápvíz-, keringtető-, olajellátó-, nyomásfokozó-, stb. szivattyúkat működtetni
 • kazánberendezést indítani, rendszerre kötni, leállítani, leválasztani
 • sikertelen üzemindítást követően a reteszfeltételeket felülvizsgálja
 • felügyelni a lángképet, lánghosszat
 • üzemi, szolgáltatási paramétereket felügyelni
 • ellenőrizni a helyes gáz-levegő arányt szemrevételezéssel, füstgáz mintavételezéssel, elemzéssel
 • a mérési eredményektől függően vagy meghatározott időszakonként a kazánt iszapolni
 • ellenőrizni a rábízott energetikai rendszerek üzemszerű állapotát
 • felügyelni az üzemi szerelvények működését, a biztonsági szerelvények állapotát
 • felügyelni a kazánház, csarnok, tüzelőanyag tároló tűzvédelmi rendszerét
 • hiba esetén hibaelemzést végezni
 • hatáskörében a hiba megszűntetéséről intézkedni
 • vészhelyzet esetén a rendszerek működését leállítani
 • biztosítani a veszélyes anyagok hatósági előírásoknak megfelelő tárolását
 • felügyelni az üzemi csarnok vészszellőztető, veszélyes gázkoncentrációt mérő rendszerét
 • folyamatirányító számítógépet kezelni
 • vezetni az üzemi naplót, dokumentálni a műszakban történteket

 

 

Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés

Képzéscsoport:

Informatika

 

Nyilvántartásba vétel száma:

E-000681/2014/D003


Képzési idő:

35 óra (Gyakorlat)

 

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

Azoknak a feladatoknak, problémahelyzeteknek a megismerése, melyek megoldásában a digitális eszközök már megismert funkciói segítséget tudnak nyújtani. A résztvevők azonosítsák az alkalom során megismert és gyakorolt alkalmazások, technikák különböző élethelyzeteikben való felhasználhatóságát.

 

Tanegységek megnevezése :

–          Ráhangolódunk a továbblépésre
–          Infokommunikációs eszközök néhány    praktikus               alkalmazása
–          Az elektronikus levelezés összetettebb  funkcióinak             használata
–          Használjuk okosan, amit már tudunk
–          Én és a közösségi média I.
–          Év és a közösségi média II.
–          Ügyeket intézek otthon, fotelből
–          Személyre szabott eszközök
–          Még több ügyet intézek otthonról
–          Képzés zárása

 

Jelentkezési feltételek:

–          Betöltött 16. életév.
–          IKER 1. szintű ismeretek

A képzésben részt vevők a képzés megszerzését követően képesek lesznek :

–          Az interneten tájékozódni, weblapok keresőit             használni
–          Az interneten gyűjtött információk feldolgozása,             azok konkrét problémák megoldására felhasználni
–          Közösségi portálok önálló használatára (regisztráció,             bejelentkezés, megosztás,stb)
–          Elektronikus levelezés során csatolmányok             használata

 

 

ELSŐ LÉPÉSEK A DIGITÁLIS VILÁGBA – IKER 1. SZINTŰ KÉPZÉS

Képzéscsoport:

Informatika

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/D002

 

 Képzési idő:

35 óra (Gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom, illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam

A képzés célja:

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

 

Tanegységek megnevezése:

 • Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
 • Az első lépések a használatban I.
 • Az első lépések a használatban II.
 • Az első létrehozott tartalmak
 • Böngészés az Interneten I.
 • Böngészés az Interneten II.
 • Elektronikus levelezés I.
 • Elektronikus levelezés II.
 • Hanghívásra alkalmas alkalmazások
 • Gyakorolunk, gyakorolunk, gyakorolunk

 

Jelentkezési feltételek:

 • 16. életév betöltése

A képzésben résztvevők a képzés megszerzését követően képek lesznek:

 •  a képzés során használt eszközeik működtetésére (PC, tablet, notebook)
 •  egyszerű szövegszerkesztési módszerek alkalmazására
 • egyszerű mentési műveletek elvégzése
 • tájékozódni, információt gyűjteni az interneten
 • elektronikus levelezést lebonyolítani
 • a képzés során használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinek használatára

 

 

Tűzvédelmi tanfolyam és szakvizsga

Tűzvédelmi tanfolyamot és szakvizsgát szervezünk Esztergomban.

A tanfolyam kezdési időpontja: 2016.07.20.

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat! Tel.: 33 500 510

32-140-01 Óvodai dajka

Szakmacsoport:

Oktatás

Képzés OKJ száma:

32 140 01

 

Képzés nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/A010

 

Képzési idő:

480 óra (Elmélet: 288 óra Gyakorlat: 192 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom

 

Képzés módszere:

Csoportos képzés

A képzés célja:

Az óvodai dajka képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél érdekében el kell sajátítani a munkakörökben végzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat. A képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat – a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is – a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.

 

A szakképesítés rövid leírása:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermekek nevelését ellátó intézményekben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartási kötelezettségének betartása mellett.

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11470-12 Óvodai nevelési feladatok
 • 11471-12 Óvodai gondozási feladatok
 • 11472-12 Óvodai munkajog, munkavédelem
 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • Környezeti fenntarthatósági ismeretek

Jelentkezési feltételek:

·         18. életév betöltése

·         alapfokú iskolai végzettség

·         egészségügyi alkalmasság

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • munkavédelmi előírások betartására
 • a beteg gyermek ápolására

 

 

34-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztés

Szakmacsoport:

V. Gépészet

 

Képzés OKJ száma:

34-521-09

 

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A018

 

Képzési idő:

480 óra

(144 óra elmélet 336 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

 

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

 

A képzés formája:

Csoportos

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

 

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

 

34-521-05 Gázhegesztő

Szakmacsoport:

V. Gépészet

 

Képzés OKJ száma:

34-521-05

 

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A019

 

Képzési idő:

360 óra

(108 óra elmélet 252 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

 

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

 

A képzés formája:

Csoportos

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

11456-12 Gázhegesztő feladatok

 

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

34-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

V. Gépészet

 

Képzés OKJ száma:

34-521-03

 

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A021

 

Képzési idő:

520 óra

(156 óra elmélet 364 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

 

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

 

A képzés formája:

Csoportos

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok


Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

34-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Szakmacsoport:

V. Gépészet

 

 

Képzés OKJ száma:

34-521-01

 

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A020

 

Képzési idő:

560 óra

(168 óra elmélet 392 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

 

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

 

A képzés formája:

Csoportos

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10162-12 Gépészeti alapozó feladatok

10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei

11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

 

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!