Elkészült gépkezelő jogosítványok

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021.02.11-én Esztergomban vizsgázott gépkezelők jogosítványai elkészültek.

Irodánkban ügyfélfogadási időben átvehetők.

RUTIN-OKT.KFT.

Nagymotoros képzés

Jelentkezz “A”  korlátlan kategóriás motorkerékpár vezető képzésünkre! Online képzés télen tavasszal, már két keréken! A tél kiváló lehetőség az elmélet elsajátítására! További információkért kattints IDE. Jelentkezni a rutin@rutinoktatoi.hu címen tudsz.

KRESZ tandíj és vizsgadíjhoz nyújtott támogatás

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.   A támogatást a vizsga napján a 20. életévüket be nem töltött hallgatók igényelhetik.

További információk az alábbi linken találhatók:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu

Vizsgaidőpont törlése

Tisztelt Hallgatóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által hozott új védelmi intézkedések értelmében 2021.03.08-tól a szakmai vizsgák határozatlan ideig felfüggesztésre kerülnek. A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el.  Az érintettek a korábbi jelentkezésnek megfelelően és a megfizetett díj szerint  vehetnek majd részt a most lemondott vizsgákon.

A vizsgák új időpontjairól értesíteni fogjuk hallgatóinkat.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

Jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Rutin-OKT.Kft.

GKI

gki

Informatika

info

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

ADR 1.3. fejezete szerinti képzés

  Ismertető

Az ADR előírása szerint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek (csomagolók, raktárosok, rakodók, ügyintézők, stb.) feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. A képzést az alkalmazottaknak még a felelősség elvállalása előtt kell megkapniuk. Az olyan munkakör, amelyre a szükséges képzés még nem történt meg, csak képzett személy közvetlen felügyelete mellett látható el.

Az érintett személyek feladatához és felelősségéhez igazodva a következő képzés szükséges:

 • A személyzetnek ismernie kell a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokat.
 • A személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira.
 • Ha a veszélyes árut multi modális szállítással továbbítják, a személyzetnek a többi szállítási módra vonatkozó előírásokat is ismernie kell.
 • A személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, ill. mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.

Az oktatás célja

A személyzet tudatában legyen a biztonságos árukezelés szabályainak és a veszélyhelyzet elhárítására teendő intézkedéseknek.

A képzést ismeretfelújító oktatás keretében rendszeresen ki kell egészíteni az előírásokban történt változásokkal.

Ezeket a tanfolyamokat igény szerint indítjuk, a képzés egy napos, elvégzésének feltétele nincs. A képzést követően hatósági vizsga nincs, csak tanfolyamzáró házi vizsga van. A képzésről Tanúsítvány-t állítunk ki.

 

Gépkezelők figyelem!

Tisztelt Partnerünk/Hallgatónk,

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a gépkezelő jogosultságok idei évben történő változásairól.

A 2009-es évben megjelent a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII.31) KHEM. rendelet. A rendelet 8§. 4. bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

(4) Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet alapján kiadott építőgépkezelői jogosítvány a bejegyzett géptípus kezelésére jogosít. Az e rendelet 2. mellékletében meghatározott gépcsoportokba tartozó gép kezelésére jogosító építőgépkezelői jogosítvány az emelő- és rakodógép kezelésére 2015. december 31-ig jogosít.

Téves hírekkel ellentétben a már meglévő OKJ gépkezelő szakképesítések továbbra is érvényben maradnak illetve megszerzésük továbbra is szükséges a gépkezelő munkakörök betöltéséhez. A rendeletben megjelölt 2016.06.30-as határidő a 2009-es év előtt kiadott építőgépkezelő jogosítványok érvényességét érinti.

A lejáró gépkezelő jogosítványokat a hatóság nem cseréli ki automatikusan. Gyakorlati átképzés és gyakorlati vizsga szükséges a gépkezelési jogosultság fenntartásához, megszerzéséhez.

Felmerülő kérdés esetén hívjon minket bizalommal.

Hatékony kommunikáció

 

  A képzés célja
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek tudatos kommunikációra, így olyan készségek birtokába jussanak, amelyek segítségükre lehetnek abban, hogy megfelelő stílus és tartalmi elemekkel kommunikáljanak kollégáinkkal és az ügyfelekkel. Ennek használata megelőzhet konfliktusokat, illetve képessé válnak meglévő konfliktushelyzetek tudatos és hatékony kezelésére.A képzés célcsoportja

Elsősorban cégvezetők, vállalkozók, alkalmazottak és azok, akik tanulni vágynak. Olyan személyek, akik ügyfelekkel vannak kapcsolatban és a probléma megoldás napi szinten munkájuk részre. Célcsoport továbbá a belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Saját személyiségünk megismerése
 • Más személyek partnerek személyiségének megismerése
 • Megfelelő önbizalom kialakítása
 • Önérvényesítés a partner érdekeinek figyelembe vételével
 • Magabiztos és bátor gondolatátvitel a kommunikáció során
 • Kommunikációs csapdák felismerése, elkerülése
 • Konfliktuskezelési taktikák alkalmazása
 • A partnerek, munkatársak motiválása

A programba való bekapcsolódás feltételei

Alapfokú iskolai végzettség

Tervezett képzési idő

20 óra

Tananyagegységek

 • Személyiségfejlesztés
 • Asszertív kommunikációs technikák
 • Konfliktuskezelés
 • Motiváció

 A képzés formája

csoportos

 

 

Villanyszerelő képzés 34-522-04

Szakmacsoport:
6. Elektrotechnika-elektronika

Képzés OKJ száma:
34-522-04

Nyilvántartásbavétel száma:
E-000681/2014/A026

Képzési idő:
960 óra
(288 óra elmélet 672 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:
Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10023-12 Épületvillamossági szerelés

10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

Jelentkezési feltételek:

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Alapfokú iskolai végzettség.

Iskolai előképzettség hiányában  a képzés megkezdhető a 29/2019.(VIII..30.) ITM rendelet  3. számú mellékletében szereplő  az elektrotechnika, elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők villanyszerelő vizsgára jelentkezhetnek.

Ingyenes előzetes tudásszint felmérés szolgáltatás!

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

Gépkezelő képzés indul Esztergomban

Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzés indul Esztergomban az alábbi szakmairányokkal:

 • Targoncavezető
 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő

Képzési kezdési időpontja: 2020.06.06. 09.00h

Helyszíne: RUTIN-OKT.KFT. Esztergom, Kossuth Lajos u. 40.

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat. (33/500-510)

Lábápoló képzés 32 815 02

Lábápoló

Képzés OKJ száma:
32 815 02

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000681/2014/A024
Képzési idő:
kb. 4 hónap
Heti két alkalom

Képzés helyszíne:
Esztergom

A képzés célja: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé váljon lábápoló tevékenység magas színvonalú ellátására, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségre tegyen szert, az elsajátított tudással képes legyen ellátni a hazai illetve európai régió piaci igényeit.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

-11909-16  Lábápoló szalon kialakítása és működtetése

-11860-16 Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek

-11250-16 Lábápolás

-11861-16 Anyagismeret

-11727-16 Lábápoló szakmai ismeretek

Vizsgák:

Modulzáró vizsga

Komplex szakképesítő vizsga

Jelentkezési feltételek:

18. életév betöltése

Alapfokú iskolai végzettség,

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Részletfizetési lehetőség.

A  tanfolyam  intenzitásából és gyakorlat-orientáltságából fakadóan az oktatási időn túl szükség van otthoni, egyéni felkészülésre is! A vizsgához szükséges eszközök beszerzésében segítséget nyújtunk!

Képzési programunk ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Kérésre ingyenes előzetes tudásszint felmérést biztosítunk.

Jelentkezés: Rutin-Okt Kft – Esztergom, Kossuth L. u. 40.

Liebl-Majdányi Mónika – Kézápoló, Műkörömépítő Mester

Tel.: 30/552-73-01, email: moncsi@rutinoktatoi.hu

MUNKAVÉDELMI TECHNIKUS

Szakmacsoport:

Egyéb szolgáltatások

Képzés OKJ száma:

52 862 01

Képzési engedély:

E-000681/2014/A023

Képzési idő:

240 óra

(168 óra elmélet 72 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A képzésben résztvevő sajátítsa el a Munkavédelmi technikus munkakör betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, melyek birtokában képessé válik önálló ellátására.

A képzés követelmény moduljai:

 • Munkavédelmi menedzsment.
 • Munkavédelmi kockázatértékelés.
 • A munkavégzés biztonsága.

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes szakmai alkalmassági vélemény szakellátóhelyen.
 • Érettségi végzettség

Felnőttképzési kiegészítő szolgáltatás

Kérésre ingyenes előzetes tudásszint felmérés.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • szakmai  munkájával,  a  munkáltató  munkahelyi  vezetőivel,  szakembereivel,  munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival  együttműködni,  hozzájárulni  a  munkával  összefüggő  balesetek  és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
 • közreműködni  a  munkáltatók  munkavédelmi  feladatainak  megvalósításában,  elvégezni  azokat  a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
 • a  munkavédelmi  jogszabályok,  szabványok,  üzemeltetési  dokumentációk  tartalmát  feldolgozni,  a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
 • megismertetni  a  munkáltatókkal,  munkavállalókkal,  munkavédelmi  képviselőkkel  a  munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
 • közreműködni  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
 • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
 • közreműködni  a  munkáltatók  munka-egészségügyi  feladatai  végrehajtásának  megszervezésében
 • együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
 • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

A képzés  sikeres elvégzése után a képzésben résztvevők államilag elismert Munkavédelmi technikus OKJ szakmai végzettséget tanúsító bizonyítványt kapnak.

Képzési programunk irodánkban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Virágkötő és virágkereskedő

Szakmacsoport:

20.Mezőgazdaság


Képzés OKJ száma:

34 215 04

Képzési engedély száma:

E-000681/2014/A022

Képzési idő:

800 óra

(Elmélet: 320 óra Gyakorlat: 480)

Képzés helyszíne:

Esztergom

Képzés módszere:

Csoportos képzés

A képzés célja:

A szakképesítés betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A képzés elvégzésével a képzésben résztvevő képes virágkötő és virágkereskedő virágkötő üzemben, különböző szintű virágértékesítési helyeken, virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházakban eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.

 A képzési program célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel vagy iskolai előképzettség hiányában Mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában rendelkező személyek, akik szeretnék az adott szakképesítés kompetenciáit elsajátítani.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11497-12 Foglalkoztatás I.
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11074-12 Növényismeret és kezelés
 • 11075-12 Virágkötészet
 • 11077-12 Virágeladás alapjai
 • 11076-12 Virágkereskedelem

Jelentkezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség
 • egészségügyi alkalmasság

Képzési programunk ügyfélszolgálatunkon előzetes egyeztetést követően megtekinthető!

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)