Rutin-Okt Kft.

Tanulói jelentkezési lap - kérjük pontosan kitölteni

Tanulói jelentkezési lap
Választott kategória
1. Vezetői engedély
3. Gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem, írni, olvasni tudok.
4. Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.
5. A közúti járművezetéstől a bíróság, illetve szabálysértési hatóság jogerősen eltiltott.
6. Bíróság kényszergyógyításomat vagy kényszergyógykezelésemet elrendelte.
Hatóság a vezetési jogosultságom szünetelését jogerős és végrehajtható határozattal elrendelte.
Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.
Vezetői engedélyemet a hatóság visszavonta.
Egészségi alkalmatlanságomat megállapították (Alkalmas jelentkező esetén a "Nem" válasz jelölendő).
Utánképzési kötelezettség hatálya alatt állok.
Bíróság vagy rendőrség a vezetésre jogosító okmányom visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte.
Két éven belül sikertelen közúti gépjárművezetői gyakorlati forgalmi vizsgát tettem a jelentkezési lapon megjelölt vezetői engedély kategóriából.
Elméleti vizsgán a kép- és hangrögzítő eszköz használatához hozzájárulok.
A jelentkezési lap kitöltésével és leadásával kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott, nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hatósági igazolványaimban, okirataimban szereplő adatokkal megegyeznek, továbbá a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok személyes és különleges adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a velem szerződéses kapcsolatban álló képző szerv a vizsgáztatással kapcsolatos ügyintézésben eljárjon. Tudomásul veszem, hogy a járművezető vizsgáimon nem személyes részvételem büntetőeljárást vonhat maga után, a vezetési gyakorlat oktatása során a „Vezetési karton” nem előírás szerinti kitöltése (aláírás hiánya) az oktatójármű engedély nélküli (jogosulatlan) vezetésének minősül és szabálysértési eljárást vonhat maga után, továbbá a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével letett vizsgát a közlekedés hatóság érvényteleníti, a vizsgaigazolás kiadását megtagadja, illetve a vezetői engedély visszavonását kezdeményezheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek, mely a vezetői engedélyem visszavonását eredményezheti.