Rutin-Okt Kft.

Tanulói jelentkezési lap - kérjük pontosan kitölteni
Amennyiben van már meglévő vezetői engedélye, azt fénymásolja le és küldje el az info@rutinoktatoi.hu-ra.

Tanulói jelentkezési lap A-AB-M
Választott kategória
1. Vezetői engedély
3. Gépjárművezetői vizsgához előírt alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezem, írni, olvasni tudok.
4. Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.
5. A közúti járművezetéstől a bíróság, illetve szabálysértési hatóság jogerősen eltiltott.
6. Bíróság kényszergyógyításomat vagy kényszergyógykezelésemet elrendelte.
Hatóság a vezetési jogosultságom szünetelését jogerős és végrehajtható határozattal elrendelte.
Bíróság cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett.
Vezetői engedélyemet a hatóság visszavonta.
Egészségi alkalmatlanságomat megállapították (Alkalmas jelentkező esetén a "Nem" válasz jelölendő).
Utánképzési kötelezettség hatálya alatt állok.
Bíróság vagy rendőrség a vezetésre jogosító okmányom visszaadását vagy a vezetési jogosultság gyakorlását jártasság igazolásához, új járművezetői vizsgához, egészségi alkalmasság igazolásához vagy pályaalkalmasság igazolásához kötötte.
Két éven belül sikertelen közúti gépjárművezetői gyakorlati forgalmi vizsgát tettem a jelentkezési lapon megjelölt vezetői engedély kategóriából.
Elméleti vizsgán a kép- és hangrögzítő eszköz használatához hozzájárulok.
A jelentkezési lap kitöltésével és leadásával kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott, nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hatósági igazolványaimban, okirataimban szereplő adatokkal megegyeznek, továbbá a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok személyes és különleges adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a velem szerződéses kapcsolatban álló képző szerv a vizsgáztatással kapcsolatos ügyintézésben eljárjon. Tudomásul veszem, hogy a járművezető vizsgáimon nem személyes részvételem büntetőeljárást vonhat maga után, a vezetési gyakorlat oktatása során a „Vezetési karton” nem előírás szerinti kitöltése (aláírás hiánya) az oktatójármű engedély nélküli (jogosulatlan) vezetésének minősül és szabálysértési eljárást vonhat maga után, továbbá a közlekedési hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével letett vizsgát a közlekedés hatóság érvényteleníti, a vizsgaigazolás kiadását megtagadja, illetve a vezetői engedély visszavonását kezdeményezheti. Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek, mely a vezetői engedélyem visszavonását eredményezheti.