Rutin-Okt Kft.

Közúti közlekedési szolgáltatást végző árufuvarozó-vállalkozás szakmai irányítójának alapképesítése

A képzés célja
A tisztességes versenyfeltételekkel működő közúti árufuvarozás belső piacának megteremtése a közúti árufuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó közös szabályok egységes alkalmazását teszi szükségessé. E közös szabályok hozzájárulnak a közúti árufuvarozók magasabb szakmai képzettségéhez, a piac racionalizálásához, a szolgáltatások, fuvarozók, ügyfelek és a gazdaság egészének érdekeit szolgáló javításához, valamint a nagyobb közúti biztonsághoz. A magas szintű szakmai képzettség növeli a közúti áruszállítás ágazatának társadalmi gazdasági hatékonyságát. Ebből következően indokolt, hogy a szakmai irányító feladatát betöltő személy magas színvonalú szaktudással rendelkezzen. A szakmai irányítóknak a nemzeti és nemzetközi szállítási műveletek irányításához szükséges ismeretekkel egyaránt rendelkezniük kell. A tanfolyam célja, hogy a szakmai vezető a megfelelő szakértelemmel rendelkezzen munkájának magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében, olyan szakemberré kell válnia, aki minden szempontból alkalmas a tevékenység ellátására.

Kinek szükséges a szaktanfolyam elvégzése?

Annak van szüksége az árufuvarozói vállalkozói tanfolyam elvégzésére,aki belföldi vagy nemzetközi árufuvarozással foglalkozó vállalkozásnál vezető munkakört tölt be, vagy maga rendelkezik ilyen területen működő vállalkozással. A tanfolyam elvégzését, valamint a sikeres vizsgát követően a bizonyítvány érvényessége 10 évre szól.  A szabályozás korábban 3,5 tonnához kötötte az engedélykötelezettségi határt, ez változik idén májustól, 2,5 tonnára.

A képzés időtartama: 92 óra

Képzés díjai

MegnevezésDíj
Elméleti tanfolyam díja128.900 Ft
Vizsgadíj56.100 Ft

Jelentkezéshez szükséges okmányok

 • Kitöltött aláírt jelentkezési lap
 • Személyigazolvány
 • Lakcímkártya

Az árufuvarozó vállalkozó alapképzés a következő elméleti tantárgyakból áll:

 • Jogi ismeretek
 • Gazdasági és pénzügyi vezetői, valamint adózási ismeretek
 • Munkaügyi ismeretek
 • Árufuvarozási ismeretek
 • Jármű műszaki, üzemeltetési, valamint közlekedésbiztonsági ismeretek
 • Vámismeretek
 • A közúti közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódó környezetvédelmi ismeretek
 • Vezetői tréning, esettanulmány

A képzés feladata, követelményrendszere:
A felkészítés keretében mindazon ismeretek, jártasságok és készségek elsajátításának lehetőségét biztosítani, melyek a fenti cél eléréséhez szükségesek, ide értve:
– a közlekedés zavartalanságának elősegítése érdekében a jogszabályok helyes alkalmazásának az elsajátítását,
– a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését,
– a közúti árufuvarozásban használt főbb szerződéstípusok és az abból származó jogok és kötelezettségek elsajátítását,
–  a szakma gyakorlásához szükséges feltételek, alaki szabályok, általános kötelezettségek elsajátítását,
-a munkavégzésre irányuló munkaszerződésre vonatkozó szabályok elsajátítását, különös tekintettel a vezetési idő, pihenő idő, munkaidő terén alkalmazandó szabályokra,
– a vállalkozás üzleti és pénzügyi, valamint adójogra vonatkozó ismeretek elsajátítását,
– a piacra jutás feltételeit, a közúti árufuvarozási szolgáltatások, rakománykezelés és a logisztika piacának szervezésével kapcsolatos szabályokat,
-a műszaki előírásokat és az üzemeltetés műszaki szempontjait,
– a polgári jog, a kereskedelmi jog, a szociális jog, illetve az adójog közúti áruszállítással kapcsolatos ismereteit.

Vizsga
Számítógépes elméleti vizsga illetve szóbeli vizsga.

A képzést előíró jogszabályok:
-A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
-A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet
– A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
-A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet
– A közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete