Rutin-Okt Kft.

Autóbuszvezetői és a tehergépkocsi-vezetői továbbképzési képesítésre felkészítő képzés (GKI képzés)

A képzés célja
A szaktanfolyam célja a közúti közlekedés biztonságának a javítása, az autóbusz és
tehergépkocsi-vezetők gazdaságos és környezetkímélő vezetési szemléletének a kialakítása a 2003/59/EK irányelv iránymutatásai alapján annak érdekében, hogy az alapképzés és a továbbképzés eredményeként megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek munkájuk magasabb szintű, biztonságosabb elvégzése érdekében. Az alapképzési és továbbképzési szaktanfolyamon a részvétel kötelező, amelynek célja, hogy a járművezetők sajátítsák, illetve mélyítsék el a személy- és áruszállítással kapcsolatos feladatok ellátásához – és a vizsgához – szükséges alapvető elméleti, vezetéstechnikai és gyakorlati ismereteket.

Tanfolyamra történő felvétel feltétele

Autóbuszvezetői GKI továbbképzés esetén: minimum D1, vagy D kategóriás jogosítvány, melynek megszerzése a 2008. szeptember 10. előtt történt

Tehergépkocsivezető GKI továbbépzés esetén: C1, vagy C kategóriás jogosítvány, melynek megszerzése a 2009. szeptember 10. előtt történt.

Jelen tanfolyamra az a személy jelentkezhet, valamint az engedhető GKI vizsgára, aki EGT-állam állampolgára és bejelentett lakcíme van Magyarországon. Ha nem EGT-állam állampolgára, akkor is jelentkezhet a képzésre, amennyiben munkavállalási jogosultsága van Magyarországon vagy itt bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Jelentkezéshez szükséges okmányok

 • Kitöltött aláírt jelentkezési lap
 • Személyigazolvány
 • Lakcímkártya
 • Jogosítvány
 • GKI kártya
 • 1db igazolvány fénykép (3,5×4,5)

  Képzés díjai

  Megnevezés Díj
  Elméleti tanfolyam díja 62.300 Ft
  Elméleti vizsgadíj 13.800 Ft
  Elméleti pótóra díja 6.000 Ft / (+10 óra, +30 nap)
  GKI kártya 9.900 Ft
  Elméleti pótvizsgadíj 4.600 Ft/vizsgaesemény


  Az autóbuszvezetői és tehergépkocsi-vezetői továbbképzés a következő elméleti tantárgyakból áll:

 • Biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés,
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika,
 • Előírások alkalmazása.

Vizsga

Számítógépes elméleti vizsga. Sikeres vizsgát követően a közlekedési hatóság, 24/2005. GKM rendelet 14. mellékletében meghatározott, 95. kódszámot tartalmazó, öt évre érvényes „Gépjárművezetői képesítési igazolványt” (GKi kártyát) ad ki a vizsga napjától számított 30 napon belül. A plasztik kártyát az adatlapon megjelölt levelezési címre továbbítja, vagy személyesen vehető át a képzőszervnél.

A képzés feladata, követelményrendszere
A szaktanfolyam során a következő készségeket és képességeket kell a járművezetőknek elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:
· a közúti közlekedés és a gépjárművezető biztonságának javítása, azon tevékenységek
időtartama alatt is, amelyeket a gépjárművezető akkor végez, amikor a jármű áll,
· ésszerű üzemanyag-felhasználás,
· defenzív járművezetés, veszélyfelismerés, megelőzés,
· a gépjárművezető tudásának és gyakorlati kompetenciájának olyan szintet kell elérnie,
hogy a megfelelő engedélykategóriába tartozó járművet – tekintettel annak
jellegzetességeire – teljesen biztonságosan tudja vezetni.

Gyakran ismételt kérdések

3,5 t legnagyobb megengedett össztömeg feletti járművek esetén közúti közlekedési szolgáltatás és saját számlás szállítás keretében is egyaránt szükséges a GKI igazolvány

A járművezetőnek nem kell GKI igazolvány, ha:
• a jármű maximális engedélyezett sebessége nem haladja meg a 45 km/órát,
• a járművet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv vagy tűzoltóság tartja üzemben,
• a jármű műszaki-fejlesztési, javítási vagy karbantartási célból forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy olyan új vagy felújított jármű, amelyet még nem helyeztek forgalomba,
• a járművet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használják,
• a járművet vezetői engedély vagy szakmai képesítés megszerzésével összefüggésben végzett oktatás és vizsgáztatás céljából használják,
• a jármű személyes használatban van, és közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek vele,
• csak a munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítja és a jármű vezetése nem tartozik az elsődleges feladatához.

Az át nem vett GKI igazolványok visszaérkeznek a Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont Központi Ügyfélfogadójába: 1082 Budapest VIII. kerület, Vajdahunyad utca 45. szám alá, ahol az ügyfélfogadási időben átvehető.

A vezetői engedély cseréjének elindításakor jelezze az Okmányiroda felé, hogy GKI képesítéssel rendelkezik! Ebben az esetben a vezetői engedélyébe bejegyzésre kerül a 95-ös közösségi kód, így nem szükséges a GKI kártya cseréje, az az új vezetői engedéllyel együtt lesz érvényes!

 
 
 
A képzést előíró jogszabályok
-A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
-A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
-A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet.