Rutin-Okt Kft.

Minősített hegesztő

A képzés célja:

A képzésben résztvevő megismeri az acél és fémötvözetek, az acélok fajtáját, csoportosítását, a használatos hozaganyagok összetételét, az alkalmazott védőgázok összetételét. Megismeri a hegesztéshez kapcsolódó tűz-,munka- és környezetvédelmi előírásokat. A képzésben résztvevő megismeri a nagyüzemi hegesztési eljárásokat. Megismeri a hegesztő minősítő vizsga elméleti és gyakorlati feladatait, a hegesztés előírásait. Megismeri a varrat előkészítés szempontjait, az egyrétegű és többrétegű sarokvarratok, a tompa varratok készítésének technológiáját.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

  • Hegesztés anyagai
  • Hegesztés során felmerülő tűz-,munka-és környezetvédelmi előírások
  • Hegsztési technológiák megválasztása a gyártás körülményeinek megfelelően
  • Hegesztés technológia elméleti követelményei
  • Hegesztés technológiai kivitelezési módja
  • Hegesztés minőségvizsgálata, hibák javítása
  • Hegesztett szerkezetek gyártási folyamata
  • Hegesztőminősítésre felkészítő gyakorlat

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév
Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A programban való részvétel feltételei:

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
A képzés óraszámának 30%-a.
A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

Képzés helyszíne:

Esztergom, illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.