Rutin-Okt Kft.

Gépkezelő képzés és vizsga jelentkezési lap - kérjük pontosan kitölteni

Gépkezelő képzés és vizsga jelentkezési lap
Részvétel módja:
Képzéshez,vizsgához a gép(ek) biztosításának módja:
A jelentkezési lap kitöltésével és leadásával kijelentem, hogy a jelentkezési lapon megadott, nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek, hatósági igazolványaimban, okirataimban szereplő adatokkal megegyeznek, továbbá a jelentkezési lap aláírásával hozzájárulok személyes és különleges adataim kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a velem szerződéses kapcsolatban álló képző szerv a vizsgáztatással kapcsolatos ügyintézésben eljárjon. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy a vizsgaigazolás kiadásának időpontjáig az adataimban bekövetkezett változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni, ellenkező esetben a vizsgáim érvénytelenítésre kerülhetnek.