ELSŐ LÉPÉSEK A DIGITÁLIS VILÁGBA – IKER 1. SZINTŰ KÉPZÉS

Képzéscsoport:

Informatika

Nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/D002

 Képzési idő:

35 óra (Gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom, illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam

A képzés célja:

A képzési program átfogó célja a digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

Tanegységek megnevezése:

 • Barátkozás az infokommunikációs eszközünkkel
 • Az első lépések a használatban I.
 • Az első lépések a használatban II.
 • Az első létrehozott tartalmak
 • Böngészés az Interneten I.
 • Böngészés az Interneten II.
 • Elektronikus levelezés I.
 • Elektronikus levelezés II.
 • Hanghívásra alkalmas alkalmazások
 • Gyakorolunk, gyakorolunk, gyakorolunk

Jelentkezési feltételek:

 • 16. életév betöltése
 • 8 általános iskolai végzettség

A képzésben résztvevők a képzés megszerzését követően képek lesznek:

 •  a képzés során használt eszközeik működtetésére (PC, tablet, notebook)
 •  egyszerű szövegszerkesztési módszerek alkalmazására
 • egyszerű mentési műveletek elvégzése
 • tájékozódni, információt gyűjteni az interneten
 • elektronikus levelezést lebonyolítani
 • a képzés során használt eszközeik egyszerű biztonsági lépéseinek használatára

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 A képzés a GINOP-6.1.2-15-2015-00001 program keretében 65 éves korig ingyenesen is elvégezhető!

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

 

Tűzvédelmi tanfolyam és szakvizsga

Tűzvédelmi tanfolyamot és szakvizsgát szervezünk Esztergomban.

A tanfolyam kezdési időpontja: 2016.07.20.

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat! Tel.: 33 500 510

32-140-01 Óvodai dajka

Szakmacsoport:

3. Oktatás

Képzés OKJ száma:

32 140 01

Képzés nyilvántartásba vételi száma:

E-000681/2014/A010

Képzési idő:

320 óra (Elmélet: 192 óra Gyakorlat: 128 óra)

Képzés helyszíne:

Esztergom

 

Képzés formája:

Csoportos képzés

A képzés megnevezése: Óvodai dajka

A képzés célja:

Az óvodai dajka képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél érdekében el kell sajátítani a munkakörökben végzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat. A képzés célja összességében a szakmai követelmények teljesítésén túl magában foglalja a nevelési célokat – a személyiség formálását, a szocializációs funkciókra való felkészítést is – a szakmával összefüggő társadalmi gyakorlat megismertetésével.

A képzési program célcsoportja:

Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek, akik szeretnék az adott szakképesítés kompetenciáit elsajátítani.

A szakképesítéssel betölthető munkakör:

FEOR 3410 Óvodai dajka

A szakképesítés rövid leírása:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermekek nevelését ellátó intézményekben az óvodapedagógus irányításával végzi gondozó-nevelő munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartási kötelezettségének betartása mellett.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11470-16 Óvodai nevelési feladatok – írásbeli
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés – írásbeli
 • 11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében – írásbeli
 • 11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében. – írásbeli

Jelentkezési feltételek:

 • alapfokú iskolai végzettség

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • az óvodapedagógussal való együttműködésre
 • a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
 • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére
 • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
 • munkavédelmi előírások betartására
 • a beteg gyermek ápolására

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-09

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A018

Képzési idő:

480 óra

(144 óra elmélet 336 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés megnevezése:

Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11457-12 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

A szakmai záróvizsgán hegesztett vizsgadarabok igény szerint minősítésre is szolgálnak.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

Ingyenes előzetes tudásszint felmérés

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-05 Gázhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-05

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A019

Képzési idő:

360 óra

(108 óra elmélet 252 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11456-12 Gázhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-03 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

Képzés OKJ száma:

31-521-03

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A021

Képzési idő:

520 óra

(156 óra elmélet 364 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés megnevezése:

Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11455-12 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Alapfokú iskolai végzettség
 • Iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Ingyenes előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

 Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

31-521-01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő

Szakmacsoport:

5. Gépészet

 

Képzés OKJ száma:

31-521-01

Nyilvántartásbavétel száma:

E-000681/2014/A020

Képzési idő:

560 óra

(168 óra elmélet 392 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

 • Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok
 • 10163-12 Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem
 • 10180-12 A Hegesztés előkészítő és befejező műveletei
 • 11453-12 Bevontelektródás kézi ívhegesztő feladatok

Jelentkezési feltételek:

 • Betöltött 18. életév
 • Érvényes orvosi alkalmassági vélemény
 • Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

A programban való részvétel feltételei

 • Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív
 • A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás

 • Előzetes tudásszint felmérés (Ingyenes)

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

 

Minősített hegesztő

Képzéscsoport:

Gépészet

 

Programkövetelmény:

SzPk-00015-14-05 0 07 2

 

Képzési idő:

200 óra

(48 óra elmélet 152 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A képzésben résztvevő megismeri az acél és fémötvözetek, az acélok fajtáját, csoportosítását, a használatos hozaganyagok összetételét, az alkalmazott védőgázok összetételét. Megismeri a hegesztéshez kapcsolódó tűz-,munka- és környezetvédelmi előírásokat.  A képzésben résztvevő megismeri a nagyüzemi hegesztési eljárásokat. Megismeri a hegesztő minősítő vizsga elméleti és gyakorlati feladatait, a hegesztés előírásait.  Megismeri a varrat előkészítés szempontjait, az egyrétegű és többrétegű sarokvarratok, a tompa varratok készítésének technológiáját.

 

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

–          Hegesztés anyagai

–          Hegesztés során felmerülő tűz-,munka-
és környezetvédelmi előírások

–          Hegesztési technológiák megválasztása a gyártás                    körülményeinek megfelelően

–          Hegesztés technológia elméleti követelményei

–          Hegesztés technológiai kivitelezési módja

–          Hegesztés minőségvizsgálata, hibák javítása

–          Hegesztett szerkezetek gyártási folyamata

–          Hegesztőminősítésre felkészítő gyakorlat

 

Jelentkezési feltételek:

Betöltött 18. életév

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Befejezett minimum 8 általános iskolai végzettség

Szakmai végzettség: OKJ szerinti szakmacsoportba tartozó szakképesítés(ek), éspedig:

 • Hegesztő
 • Bevontelektródás kézi ívhegesztő
 • Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
 • Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő
 • Gázhegesztő
 • Dízelmotoros vasúti jármű szerelője
 • Épület- és szerkezetlakatos
 • Hűtő- és légtechnika rendszerszerelő
 • Járműkarosszéria készítő, szerelő
 • Karosszérialakatos
 • Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 • Mezőgazdasági gépjavító
 • Vasúti villamos jármű szerelője
 • Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerel

 

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A képzés óraszámának 30%-a.

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

 

A képzés zárása

Sikeres záró beszámoló a képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltétele.  A képzés zárását követően a sikeres záró-beszámolót teljesítők minősített hegesztő vizsgára jelentkezhetnek.

 

 

Közegészségügyi ismeretek – mérgező anyagok

Képzési idő:

16 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A képzés célja a résztvevőket felkészíteni a foglalkozásuk, hobbijuk, vagy saját háztartásuk körében előforduló veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok biztonságos kezelésére, a mérgezések, balesetek, egészségi és környezeti ártalmak elkerülésére, valamint a vonatkozó kötelezettségekre. A képzés további célja a résztvevők egészségtudatosságára és környezettudatosságra nevelése.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

–          kémiai alapismeretek

–          veszélyességi alapfogalmak, kémiai biztonság

–          mérgező anyagok a háztartásban

–          mérgező anyagok a kertben

–          mérgező anyagok jellemző tulajdonságai

–          környezetvédelem elvei

–          környezet és egészség kapcsolata

–          veszélyes anyagokra vonatkozó információk megszerzése

–          hulladékkezelés, szelektív gyűjtés

–          elsősegély nyújtás mérgezés esetén

 

Tananyag egységek

–          Az egészségkárosodás és környezetkárosítás felelőssége

–          Kémiai alapismeretek. méregtani alapfogalmak

–          Részletes méregtan, információk beszerzése

–          Mérgezések lefolyása a szervezetben, szövődmények és ezek megelőzése, védekezése

–          Elsősegélynyújtás

 

Készség, képesség

–          A képzést elvégző felismeri a veszélyes anyagokat és veszélyes hulladékokat, biztonságosan tudja ezeket kezelni.

–          Képes elkerülni az egészségre és környezetre káros hatások létrejöttét.

–          Mérgezés, baleset esetén képes segíteni

–          Információt tud szerezni a mérgező anyagokról és hatásaikról

–          Eleget tud tenni a hatósági előírásoknak.

 

A programban való bekapcsolódás feltételei:

A felnőttképzési szerződésben foglaltak betartása.

 

 

35-811-02 Vendéglátó-üzletvezető

Képzéscsoport:

VIII. Vendéglátás turisztika

Képzés OKJ száma:

35 811 02

Képzés OKJ száma:

E-00681/2014/A011


Képzési idő:

480 óra

Képzés helyszíne:

Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

 

A képzés célja:

A Vendéglátó-üzletvezető a vendéglátó egységben a beszerzési, termelési, értékesítési és raktározási tevékenységet végzi, irányítja. Szervezi és ellenőrzi az üzlet működését.

Kialakítja üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat. Megszervezi az egység adminisztrációs rendjét, biztosítja a tűz-, munka- és tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodik a higiéniás szabályok betartásáról. Teljes körű leltár- és anyagi felelősséggel tartozik az egységben lévő eszközökért.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

 • 11536-16 Marketing a vendéglátásban – írásbeli, gyakorlati
 • 11537-16 Vendéglátó menedzsment – gyakorlati

Jelentkezési feltételek:

 • 18.életév betöltése
 • szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat
 • egészségügyi alkalmasság
 • szakmai előképzettség: 34 811 01 Cukrász, 34 811 04 Szakács, 34 811 03 Pincér, vagy 34 811 05 Vendéglátó eladó szakképesítések
 • pályaalkalmasság
 • előírt gyakorlat: szakmai előképzettségben szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább két éves gyakorlat.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • vállalkozást alapítani és működtetni
 • üzleti tervet készíteni
 • gazdasági elemzéseket végezni
 • anyagi felelősséggel gazdálkodni
 • megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját
 • piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát
 • ellenőrizni a vendéglátó üzletben folyó tevékenységeket
 • szervezni és bonyolítani a vendéglátó üzlet házon belüli és házon kívüli rendezvényeit
 • betartani és betartatni az üzletek működésére vonatkozó jogszabályi előírásokat
 • reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait
 • vendégpanaszokat kezelni
 • biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét

Felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás:

Előzetes tudásszint felmérés

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!