Category Archives: Egyéb

Gépkezelő képzésre vonatkozó szabályozás – 2021

Kihirdették a gépkezelő képzésre vonatkozó szabályozást!

Tisztelt Érdeklődő!

 

Megjelent a Magyar Közlöny 2021. évi 200. számában a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet. A részletek a lenti dokumentumban találhatóak.

 

Üdvözlettel,

Rutin-okt Kft.

 LETÖLTÉS

Hatékony kommunikáció

 

  A képzés célja
A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek tudatos kommunikációra, így olyan készségek birtokába jussanak, amelyek segítségükre lehetnek abban, hogy megfelelő stílus és tartalmi elemekkel kommunikáljanak kollégáinkkal és az ügyfelekkel. Ennek használata megelőzhet konfliktusokat, illetve képessé válnak meglévő konfliktushelyzetek tudatos és hatékony kezelésére.A képzés célcsoportja

Elsősorban cégvezetők, vállalkozók, alkalmazottak és azok, akik tanulni vágynak. Olyan személyek, akik ügyfelekkel vannak kapcsolatban és a probléma megoldás napi szinten munkájuk részre. Célcsoport továbbá a belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

 • Saját személyiségünk megismerése
 • Más személyek partnerek személyiségének megismerése
 • Megfelelő önbizalom kialakítása
 • Önérvényesítés a partner érdekeinek figyelembe vételével
 • Magabiztos és bátor gondolatátvitel a kommunikáció során
 • Kommunikációs csapdák felismerése, elkerülése
 • Konfliktuskezelési taktikák alkalmazása
 • A partnerek, munkatársak motiválása

A programba való bekapcsolódás feltételei

Alapfokú iskolai végzettség

Tervezett képzési idő

20 óra

Tananyagegységek

 • Személyiségfejlesztés
 • Asszertív kommunikációs technikák
 • Konfliktuskezelés
 • Motiváció

 A képzés formája

csoportos

 

 

Utolsó lehetőség az OKJ szakképesítés megszerzésére!

Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzés indul Esztergomban az alábbi szakmairányokkal:

 • Targoncavezető
 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő

Képzési kezdési időpontja: 2020.12.19. 09.00h

Helyszíne: RUTIN-OKT.KFT. Esztergom, Kossuth Lajos u. 40.

Az első oktatási napon orvosi vizsgálatot is szervezünk!

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat. (33/500-510)

Gépkezelő képzés indul Esztergomban!

Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzés indul Esztergomban az alábbi szakmairányokkal:

 • Targoncavezető
 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő

Képzési kezdési időpontja: 2020.10.31. 09.00h

Helyszíne: RUTIN-OKT.KFT. Esztergom, Kossuth Lajos u. 40.

Az első oktatási napon orvosi vizsgálatot is szervezünk!

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat. (33/500-510)

Lejáró vezetői engedélyek érvényessége

A közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/698 RENDELETE (2020. május 25.) értelmében, a 2006/126/EK irányelv 7. cikkétől és I. melléklete 3. pontjának d) alpontjától eltérve, azon vezetői engedélyek érvényességét, amelyek az említett rendelkezésekkel összhangban egyébként 2020. február 1. és 2020. augusztus 31. között jártak volna le vagy járnának le, az egyes vezetői engedélyekben említett lejárati időponttól számított hét hónappal meghosszabbítottnak kell tekinteni.

Forrás: Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont

Villanyszerelő képzés 34-522-04

Szakmacsoport:
6. Elektrotechnika-elektronika

Képzés OKJ száma:
34-522-04

Nyilvántartásbavétel száma:
E-000681/2014/A026

Képzési idő:
960 óra
(288 óra elmélet 672 óra gyakorlat)

Képzés helyszíne:
Esztergom illetve cégeknek megállapodás szerint kihelyezett tanfolyam.

A képzés célja:

A szakma gyakorlásához szükséges munkaképességek (kompetenciák) elsajátítása.

A képzés célcsoportja:

A belépési feltételeknek megfelelő foglalkoztatott, vagy munka nélkül álló személyek.

A képzés formája:

Csoportos

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

10007-12 Informatikai és műszaki alapok

10023-12 Épületvillamossági szerelés

10024-12 Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése

11497-12 Foglalkoztatás I.

11499-12 Foglalkoztatás II.

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

 

Jelentkezési feltételek:

Érvényes orvosi alkalmassági vélemény

Alapfokú iskolai végzettség.

Iskolai előképzettség hiányában  a képzés megkezdhető a 29/2019.(VIII..30.) ITM rendelet  3. számú mellékletében szereplő  az elektrotechnika, elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.

A programban való részvétel feltételei

Haladási napló, valamint a résztvevők által aláírt jelenléti ív

A felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülése.

A képzés zárása

A képzés zárását követően a sikeres modulzárót teljesítők villanyszerelő vizsgára jelentkezhetnek.

Ingyenes előzetes tudásszint felmérés szolgáltatás!

Képzési programunk ügyfélszolgálati irodánkban egyeztetett időpontban megtekinthető!

Gépkezelő képzés indul Esztergomban

Építő- és anyagmozgató gép kezelője képzés indul Esztergomban az alábbi szakmairányokkal:

 • Targoncavezető
 • Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
 • Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő

Képzési kezdési időpontja: 2020.06.06. 09.00h

Helyszíne: RUTIN-OKT.KFT. Esztergom, Kossuth Lajos u. 40.

További információkért hívja ügyfélszolgálatunkat. (33/500-510)

Lábápoló képzés 32 815 02

Lábápoló

Képzés OKJ száma:
32 815 02

Nyilvántartásba vételi szám:
E-000681/2014/A024
Képzési idő:
kb. 4 hónap
Heti két alkalom

Képzés helyszíne:
Esztergom

A képzés célja: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé váljon lábápoló tevékenység magas színvonalú ellátására, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségre tegyen szert, az elsajátított tudással képes legyen ellátni a hazai illetve európai régió piaci igényeit.

A képzés és vizsgáztatás követelmény moduljai:

-11909-16  Lábápoló szalon kialakítása és működtetése

-11860-16 Szolgáltatást megalapozó orvosi ismeretek

-11250-16 Lábápolás

-11861-16 Anyagismeret

-11727-16 Lábápoló szakmai ismeretek

Vizsgák:

Modulzáró vizsga

Komplex szakképesítő vizsga

Jelentkezési feltételek:

18. életév betöltése

Alapfokú iskolai végzettség,

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Részletfizetési lehetőség.

A  tanfolyam  intenzitásából és gyakorlat-orientáltságából fakadóan az oktatási időn túl szükség van otthoni, egyéni felkészülésre is! A vizsgához szükséges eszközök beszerzésében segítséget nyújtunk!

Képzési programunk ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Kérésre ingyenes előzetes tudásszint felmérést biztosítunk.

Jelentkezés: Rutin-Okt Kft – Esztergom, Kossuth L. u. 40.

Liebl-Majdányi Mónika – Kézápoló, Műkörömépítő Mester

Tel.: 30/552-73-01, email: moncsi@rutinoktatoi.hu

Vizsgaidőpont törlése

Tisztelt Hallgatóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány által hozott új védelmi intézkedések értelmében 2021.03.08-tól a szakmai vizsgák határozatlan ideig felfüggesztésre kerülnek. A befizetett vizsgadíját senki sem veszíti el.  Az érintettek a korábbi jelentkezésnek megfelelően és a megfizetett díj szerint  vehetnek majd részt a most lemondott vizsgákon.

A vizsgák új időpontjairól értesíteni fogjuk hallgatóinkat.

Megértésüket ezúton is köszönjük!

Jó egészséget kívánunk!

Üdvözlettel:

Rutin-OKT.Kft.

KRESZ tandíj és vizsgadíjhoz nyújtott támogatás

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete szerint a 2018. július 1-jét követően sikeresen letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához támogatás igényelhető.   A támogatást a vizsga napján a 20. életévüket be nem töltött hallgatók igényelhetik.

További információk az alábbi linken találhatók:

https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu